Reguliere openstelling Historisch Centrum Ons Verleden; laatste dag Luijtjes tentoonstelling!!

Datum/Tijd
25/11/2017
13:30 - 16:00


Museum “Ons Verleden ”  is samen met “Ons molenverleden” gevestigd aan de Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen.

Naast de reguliere opstelling beneden en boven, zijn diverse tentoonstellingen in de oudheidkamer te vinden.

Tentoonstelling “Meten en Wegen”
Rondom dit thema zijn vanuit de vaste opstelling tal van mooie voorwerpen bij elkaar gezet in een aparte tentoonstelling. U krijgt hiermee een goed beeld van “meten en wegen door de jaren heen” en welke bijzondere voorwerpen wij op dat gebied in huis hebben.

Tentoonstelling ”Schilderijen van Rens Luijtjes”
In de koffiehoek is een expositie van ruim 40 schilderijen van Rens Luijtjes, de Moerkapelse caféhouder, die naast “kroegbaas” ook een fervent amateurschilder was. Het betreft een tijdelijk bij elkaar gebrachte verzameling uit particulier bezit, gegroepeerd rond de onderwerpen landschappen, poezen, portretten en dorpsgezichten. Een unieke expositie, die bewondering afdwingt voor de passie waarmee deze kroegbaas schilderde.
Dit is de laatste dag dat deze tentoonstelling te zien is.

In de Jan Lunenburg zaal op de bovenverdieping is op twee grote schermen een serie foto’s over molens in de Noordelijke provincies te bewonderen.

Verder is in “Ons Molenverleden” natuurlijk alle informatie te vinden en te zien over de molens en droogmakerijen rondom de Rotte.

Op verzoek kan op de bovenverdieping een film gedraaid worden. Er zijn diverse films over molens en er zijn op verzoek ook diapresentaties over Zevenhuizen te zien.

Leden van de genealogische werkgroep zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en om starters en gevorderde genealogen verder te helpen bij hun zoektocht naar de eigen familiegeschiedenis.

Op de foto een schilderij van Rens Luytjes met de Rotte en molens van oa. Zevenhuizen.

Reacties