8.5 C
New York
zondag 14 april 2024

Voorlopig nog thuis voor de deur parkeren en op de fiets naar sportvelden

Op hele korte termijn zal er niks veranderen aan de parkeersituatie rond de sportvelden in Nieuwerkerk aan den IJssel. Een initiatiefvoorstel van de VVD heeft verbetering nodig voor er een meerderheid voor te vinden is.

Dat is gebleken tijdens een lange gemeenteraadsvergadering op dinsdag 4 juli. Op tafel lag een voorstel van de VVD-fractie om de oude korfbalkantine te slopen om daar tachtig parkeerplaatsen aan te leggen. Ook zouden meer parkeerplaatsen aangelegd moeten worden rond de hoogbouwflats in de buurt.
Het voorstel zorgde ervoor dat er verschillende betrokkenen van hun inspreekrecht gebruik maakten. Samen met een onderwerp over woningbouw in de Eendragtspolder waren er elf insprekers in de raadszaal. Een unicum voor Zuidplas begrippen. De indieners van het voorstel gaan de komende weken in gesprek om te kijken of wijzigingen aan het plan voor een beter draagvlak kunnen zorgen.

Hoewel er nog geen meerderheid te vinden was voor het huidige voorstel was er wel waardering vanuit diverse kanten te horen. Wel kwam het verzoek om ook te kijken naar toekomstige ontwikkelingen op het sportpark. Zijn er bijvoorbeeld nog meer velden nodig en wat zijn de plannen van de hockeyvereniging met een nieuwe hal. Ook kwamen raadsleden met het verzoek om te kijken naar alternatief vervoer. Bijvoorbeeld een verbinding met het NS-station.

Met alle feedback op het voorstel wil de VVD-fractie het voorstel gaan aanpassen om later verder te behandelen in de raad. Het ging nu om een opiniërende bespreking en er kan volgens de VVD nog aan het plan gesleuteld worden. Door het zomerreces gaat het wel even duren voordat er weer verder wordt gesproken over het plan. Voorlopig kunnen de Nieuwerkerkse sporters bij de start van het nieuwe seizoen het beste thuis voor de deur parkeren en op de fiets naar het sportpark komen.

Advertentie