Na een pittig doch respectvol debat in de gemeenteraad wist wethouder de Haas deze gemeenteraad te overtuigen om in te stemmen met een vervroegde terugbetaling van een lening door Woonpartners Midden Holland. De woningcorporatie had hier om gevraagd maar in mei 2019 wilde gemeenteraad niet instemmen en had de wethouder teruggestuurd voor onderhandeling.

Wethouder Jan Hordijk van de gemeente Zuidplas maakt zich zorgen over de toekomst van de huurwoningen van Vestia in Zuidplas. Dat vertelde hij in een interview aan Gouwe IJssel Nieuws. Hordijk laat het er niet bij zitten en was afgelopen week in Den Haag in gesprek met leden van de Tweede Kamer.

De annexatie motie ‘Nesselande Oost’ van de VVD in Rotterdam is technisch niet uitvoerbaar, dat schrijft wethouder Bas Kurvers (VVD) in een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam.  Wel laat Kurvers weten nog steeds verrast te zijn door de snelle actie van Zuidplas en dat hij op korte termijn een afspraak heeft met wethouder Hordijk.

Wethouder Daan de Haas nam zijn ambtenaren in bescherming tijdens het spoeddebat over de fouten in de begroting. Hij erkende dat er fouten zijn gemaakt en baalde daarvan. Maar hij baalde ook van het beeld dat van ambtenaren is ontstaan na bejegening door raadsleden in de media.

Het aangevraagde spoeddebat verdeelt de gemeenteraad van Zuidplas. Dat blijkt uit de reacties van de politieke partijen op de vragen van Gouwe IJssel Nieuws. Op 1 oktober zal de gemeenteraad bij elkaar moeten komen voor een debat over de ‘rekenfouten’ in de zomernota.