Sinds de start van de petitie tegen de kap van de bomen langs de Hitlandselaan op woensdagmiddag 5 december hebben meer dan 200 mensen al de online petitie getekend. Rob en Fiet Stolk hebben het initiatief genomen om de kap tegen te gaan en willen een duidelijk signaal afgeven aan de lokale politiek en aan […]

De gemeenteraadsfractie van de PvdA/Groenlinks in Zuidplas maakt zich zorgen over de verloedering op de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen. Volgens de partij is na de sluiting van de voormalige kringloop nu weer van alles opgeslagen en dreigt verloedering en gevaar :  “Al geruime tijd is de kringloopwinkel gesloten en geleidelijk aan ontstond er vervuiling op […]

Met het vaststellen van de begroting voor 2019-2022 heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de gevolgen voor de belastingwijzigingen zoals het afschaffen van de hondenbelasting, het niet verhogen de afvalstoffenheffing en rioolheffing en inflatieverhoging van de leges. Voor de OZB zal het tarief lager zijn echter door de WOZ waarde door de stijgende huizenprijs zal […]

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas heeft besloten Richard Heijdra (38) per 1 februari 2019 aan te stellen als gemeentesecretaris. Deze aanstelling komt na een zorgvuldig gevoerde procedure. De heer Heijdra volgt waarnemend gemeentesecretaris Bert Kandel op. De gemeentesecretaris is de algemene directeur van de gemeente. Precies een jaar en een […]

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 november is het door het college van B&W gevraagde budget maar deels toegekend. De gemeenteraad is niet tevreden over het voorstel en vooral wil zij weten wat er afgelopen jaren gebeurd is met de eerdere extra uitgaven. Het gebrek van informatie heeft geleid tot irritatie bij enkele gemeenteraadsleden. Het college […]

De gemeenteraad van Zuidplas heeft het onderwijs huisvestingsplan unaniem gesteund tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 november. In het huisvestingsplan staan een aantal plannen die de huisvesting van de scholen moet gaan verbeteren op korte- en middel-lange termijn. Hiervoor gaat de gemeente Zuidplas maar liefst 17,5 miljoen euro in investeren. Wethouder Jan Verbeek (CDA) was namens […]

De gemeente Zuidplas wil investeren in haar personeelsbeleid. Dat blijkt uit een plan dat gepresenteerd is aan de gemeenteraad. Het plan staat op woensdag 28 november op de agenda tijdens de raadsvergadering. De afgelopen jaren zijn er forse bezuinigingen geweest op de ambtelijke organisatie nadat Zuidplas diep in de rode cijfers kwam. Hierdoor zijn er […]

Het college van Zuidplas heeft akkoord gegeven voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kleine Vink en stelt de raad voor hiermee in te stemmen. Wethouder Jan Willem Schuurman van Economische Zaken en Wethouder Jan Hordijk van Ruimtelijke Ordening zijn blij dat er overeenstemming is bereikt over de toekomst van het terrein. “Met bedrijvenpark Kleine Vink […]

Burgemeester Gert-Jan Kats zal begin januari aan de slag gaan in Veenendaal. Dan is de vraag hoe gaat het nu verder in Zuidplas? Hoe krijgt Zuidplas een nieuwe burgemeester. Ligt er tijdelijk een zware last op de schouders van Loco-Burgemeester Verbeek straks of komt er een interim. Vraag is of dit wel wenselijk is of […]

Op woensdagavond 21 november zijn de fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad bij elkaar gekomen. Hierbij is besloten dat Ferry van Wijnen (VVD) de voorzitter gaat worden van de vertrouwenscommissie en kartrekker van het proces ; hij vertelt :  “We hebben ook gesproken over of er een waarnemend burgemeester moet komen of niet en […]