Na maanden van onderhandelen kent de provincie Zuid-Holland een nieuw bestuur. Vandaag presenteerde VVD, ChristenUnie-SGP, CDA, PvdA en GroenLinks het nieuwe programma. Gouwe IJssel Nieuws was vooral nieuwsgierig wat het gaat betekenen voor de inwoners van Zuidplas en Waddinxveen

De fractie van de ChristenUnie/SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het verbieden van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) omdat het de natuur onvoldoende bescherming zou geven.

De leden van de werkgroep Sociaal Domein hebben vragen gesteld over het onderzoek van de rekenkamer Capelle aan den IJssel over de uitvoering van de schuldhulpverlening. Zuidplas werkt met Capelle samen. Deze werkgroep bestaat uit alle partijen uit de gemeenteraad van Zuidplas.

Op haar website heeft de ChristenUnie/SGP laten weten teleurgesteld te zijn over het feit dat er activiteiten door de gemeente zijn georganiseerd op een zondag. Hierbij doelt de fractie op de activiteiten tijdens de world cup rowing in Zevenhuizen. Men roept op om terughoudend te zijn met activiteiten vanuit de gemeente op zondag.

Het dossier van het verlaten posthuis in de dorpsstraat van Moordrecht lijkt een eeuwigdurende strijd tussen de eigenaren van de panden en de gemeente te worden. Dat blijkt uit antwoorden op de vragen van VVD-raadslid Karreman over dit dossier. Dit tot grote irritatie van de omwonenden die al meer dan 13 jaar wachten op een […]

Op dinsdag 16 juli klonk aan het einde van de avond voor de laatste keer de voorzittershamer van de burgemeester in de aula van het Thorbecke College in Nieuwerkerk aan den IJssel. Anderhalf jaar lang vergaderde de gemeenteraad van Zuidplas in deze school die ze nu gaan verlaten. Er is niks vernomen van eventuele zittenblijvers […]

De gemeenteraad van Zuidplas heeft unaniem groen licht gegeven voor de aanpassingen aan de Moerkapelse Zijde. Er komt een om en om verkeerslicht om zo het verkeer te regelen op de smalle Hollevoeterbrug en worden er diverse aanpassingen aan de weg tussen het dorp en de brug uitgevoerd.

De VVD in de gemeenteraad van Zuidplas heeft vragen gesteld over het stuk weg van de voormalige provinciale weg N456 (Bredeweg / Middelweg) tussen Doelwijk en de aansluiting met de A20. Deze weg staat op het programma voor onderhoud nadat de Provincie Zuid Holland deze weg over heeft gedaan aan de gemeente Zuidplas.

Tijdens de gemeenteraad van 19 juli werd een presentatie gehouden door de veiligheidsregio Holland Midden, waar Zuidplas onder valt. Hierin werd meegenomen welke risicoprofielen er zijn kunnen zijn en de raad werd gevraagd welke risicoprofielen nog misten.

In 2018 was er al een explosieve groei zichtbaar, in het eerste deel van het politieke jaar 2019 zijn weer veel vragen gesteld. Hiermee lijkt schriftelijke vragen stellen een nieuwe trend in de gemeenteraad van Zuidplas. Vragen stellen is een van de middelen die gemeenteraadslid tot zijn of haar beschikking heeft om de controlerende functie […]

Een briefje van het college van B&W uit de voormalige gemeente Moordrecht en eerdere brief van wethouder Oomen was de aanleiding voor een lange discussie in de gemeenteraad. Op de agenda stond het bestemmingsplan voor de bouw van één woning aan de Westringdijk.

Als het aan de VVD in Rotterdam ligt wordt de Zuidplaspolder overgenomen door Rotterdam. De VVD’ers in Rotterdam vinden dat “De beoogde ontwikkeling tot op heden zeer teleurstellend verloopt”. Daarom diende de Rotterdamse Liberalen tijdens het debat over de voorjaarsnota een motie in. DENK, PvdA, PVV en Leefbaar Rotterdam steunden deze motie en daarom is […]

De gemeenteraad van Zuidplas komt op 15 juli met een voordracht voor de nieuwe burgemeester. Op die avond zal er een besloten raadsvergadering zijn waarin deze wordt vastgesteld, hierna zal er een openbare bijeenkomst zijn met de bekendmaking van de naam van de man of vrouw die de keten mag gaan dragen.

De gehele gemeenteraad van Zuidplas steunt het onderzoek naar een nieuw vijfde dorp in de Zuidplaspolder. De partijen die in een eerder stadium tegen hadden gestemd wisten dat de meerderheid achter de plannen staat en verzetten tegen de plannen geen zin meer heeft. Voor deze houding gaf wethouder Hordijk in zijn inleiding al een compliment.