Raadslid Martin Damen van de PvdA/GroenLinks hekelt het verplaatsen van de wekelijkse markt in Zevenhuizen. Het raadslid is tevens niet te spreken over de slechte communicatie over dit onderwerp. De markt gaat vanaf 28 november 2019 van de parkeerplaats bij de Jumbo voor een paar maanden naar de parkeerplaats bij Swanla.

De VVD in Zuidplas heeft schriftelijke vragen gesteld over het artikel van Gouwe IJssel Nieuws over de nieuwe speeltuinregels in Zuidplas waar kinderen stil moeten zijn en niet met een bal mogen spelen.

Raadslid Karreman van de VVD heeft vragen gesteld over de scheiding van afval. Hij is al een tijd bezig met bijvoorbeeld luierafval en GFT uit de restafval. Tijdens de behandeling van de begroting diende hij, ChristenUnie/SGP, CDA, D66, SP en PvdA/Groenlinks een amendement in over de kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Deze wordt nu nog uit de […]

De gemeenteraad van Zuidplas heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op 5 november gekozen om geen extra aandacht te schenken aan de actie van Orange the World van de Verenigde Naties. RaadsledenBovens van de PvdA/GroenLinks en Bon-Van de Griek van D66 hadden hiertoe een motie over ingediend.

De begroting van de gemeente Zuidplas levert in 2020 een positief saldo op van 1,6 miljoen maar in 2022 en 2023 gaat de gemeente rode cijfers noteren. Volgens de gemeente komt dit vooral door de onzekerheid van de bijdrage van de rijksoverheid. Ondanks de niet sluitende begroting heeft de gemeenteraad de begroting unaniem aangenomen.

De gemeente Zuidplas kan de vergunning voor de vestiging van een Aldi aan de Hoofdweg niet weigeren. Dat vertelde wethouder Hordijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 november op een vraag van de VVD tijdens behandeling van de begroting. Hordijk vertelde de naam niet maar de rest van de raad begreep dat het om Aldi gaat.

De VVD Zuidplas wil graag kinderarmoede meer onder de aandacht brengen. De liberalen zijn vastberaden om, wanneer er sprake blijkt te zijn van kinderarmoede in onze gemeente, dit waar mogelijk te bestrijden volgens hun persbericht. Dat is opmerkelijk want de partij steunden eerder initiatieven van de SP, D66, NEZ en PvdA/GroenLinks dus kan gesteld worden […]

De fractie van de VVD kraakt de voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing in de gemeente Zuidplas. Raadslid Leendert Karreman stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W en stelt dat er veel minder geld nodig is. De afvalstoffenheffing stijgt qua vastrecht 29% en flexibele kosten (bijvoorbeeld leging van zwarte kliko of zak in ondergrondse […]