De plannen voor het opnieuw inrichten van de Zuidplasweg in Zevenhuizen zijn verkeerd gevallen bij de inwoners. Op de Facebookpagina  “Je bent een Zevenhuizenaar als” ontstond al snel een grote discussie. Aanleiding was de informatieavond die de gemeente Zuidplas had gehouden waar de plannen van de fietsverbinding naar de tijdelijke school waren gepresenteerd.

De gemeenteraad van Zuidplas heeft tijdens de laatste raadsvergadering van de maand mei diverse jaarrekeningen van verbonden partijen goedgekeurd. Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden die de gemeentegrens overschrijden. De meest bekende partijen zijn de recreatieschappen van Hitland en de Rottemeren maar ook de brandweer, bouw en woningtoezicht en het streekarchief zijn ondergebracht in dergelijke organisaties. In […]

De gemeenteraadsfractie van PvdA/GroenLinks wil de plakzuil weg hebben uit het centrum van Zevenhuizen in de Dorpssstraat. Raadslid Martin Damen heeft hierover een schriftelijke vraag gesteld of de zuil verplaatst kan worden naar het Nijverheidscentrum tegen over La Baraque. Damen spreekt over ” De plakzuil is een dissonant in het geheel” over de blikken toren […]

De inwoners van Zevenhuizen hebben bij de Europese verkiezingen van 23 mei de stembus massaal overgeslagen. Met slechts 31,2% opkomst is 2 op de 3 inwoners niet gaan stemmen. In Moerkapelle was traditioneel de opkomst het hoogst, 53% procent van de inwoners is opgekomen bij de verkiezingen. Ook traditie in Moerkapelle is de winst van […]

De ChristenUnie-SGP is bij de Europese verkiezingen de grootste partij geworden in Zuidplas. Forum voor Democratie is veruit de grootste stijger en PVV, SP en D’66 verliezen fors in de gemeente. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten was de VVD de grootste partij net als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De gemeenteraadsfractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de verdwenen papiercontainers bij winkelcentrum de Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel. Voorheen stonden er zeecontainers op het parkeerterrein waar inwoners hun oud papier op zaterdag konden inleveren. De gemeente Zuidplas heeft deze vervangen voor 2 ondergrondse containers.

Zuidplas wil de hoofdlijnen van het huidige afvalbeleid door blijven zetten om zo de goede resultaten van afvalscheiding nog verder te verbeteren . Dat is te lezen in het raadsvoorstel waar de gemeenteraad op 28 mei over gaat beslissen.

De gemeente Zuidplas zoekt nog steeds mensen die stemmen willen tellen na afloop van de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei. Deze klus start om 20.45 uur en is klaar als alle stemmen zijn geteld. Het tellen vindt plaats op een van de stembureaus in de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den […]

Het Sociaal Team van de gemeente Zuidplas kan niet in het nieuwe gemeentehuis gehuisvest worden. Er is geen geschikte ruimte om het team veilig met persoonlijke gegevens te laten werken. De gemeenteraad van Zuidplas is deze week van het probleem op de hoogte gesteld.

De VVD in de gemeente Zuidplas is uitgeplakt met de huidige verkiezingsborden. Daarom zal de partij aankomende gemeenteraadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag indienen. . In de motie constateert de VVD dat de posters door weer, wind en vandalisme los raken, waardoor ‘verrommeling’ ontstaat en dat plakken met ladder en kwast […]

De fracties van Forum voor Democratie, VVD en CDA in de Provinciale Staten van Zuid Holland hebben een gezamenlijk hoofdlijnen akkoord gemaakt waarmee ze met de andere fracties verder willen praten. Dat hebben de partijen bekend gemaakt in een brief aan informateur Hans Wiegel. De afgelopen weken hebben de partijen gesproken over de hoofdlijnen en […]

In de gemeenteraad van Zuidplas zijn grote zorgen over de toekomst van de Groene Harthopper en het leerlingenvervoer. De problemen ontstonden omdat vervoerder Wegman failliet is gegaan en tot 1 mei nu het vervoer van WMO clienten en leerlingen naar speciaal onderwijs door dit bedrijf wordt uitgevoerd. Hierna is het de vraag of er wel […]

Zowel de fracties van de ChristenUnie-SGP als die van de SP in de gemeenteraad van Zuidplas zijn gestart met het inventariseren van de wensen van de inwoners van Moerkapelle. Beiden partijen hebben niet gewacht op het procesvoorstel van de gemeente Zuidplas die pas afgelopen week naar de gemeenteraad is verstuurd. Door de opening van de […]