Op zaterdag 30 november was Kindercentrum Het Welpennest van IJsselkids Kinderopvang in Zevenhuizen een extra dag geopend. De kinderen beleefden een leuke dag, terwijl ouders voorbereidingen konden treffen voor de drukke feestmaand. Alle kinderen tot en met 12 jaar waren van harte welkom. Zo speelden vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes lekker samen.

Sinterklaas is al weer ruim een week in Nederland. Dat zorgt zoals elk jaar weer voor veel plezier en spanning bij de kinderen. Ook op De Eendragt in Zevenhizen bruist het van allerlei leuke en leerzame Sint activiteiten. Afgelopen week werkten de kinderen van leerjaar 7 en 8 samen met de kinderen van leerjaar 2. […]

De Omgevings Dienst Midden Holland (ODMH) adviseert de gemeenten al lange tijd over archeologie. Dat gaat van het maken van bestemmingsplanteksten tot het beoordelen van archeologische rapporten bij omgevingsvergunning. Om de bekendheid van archeologie ook bij inwoners te vergroten werken de archeologen van de ODMH samen met de gemeenten aan tentoonstellingen en voorlichting. Deze voorlichting begint al op […]

De gemeente Zuidplas heeft het bord waarop de regels voor de speeltuin in Moerkapelle stonden weggehaald. De gemeente spreekt van een tijdelijke maatregel en dat het bord juist in samenspraak met de bewoners is geplaatst. Veel bewoners zijn echter boos over het bord en snappen niet dat de gemeente naar een enkeling de oren heeft […]

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel heeft in de eerste 9 maanden van 2019 349 kinderen geholpen. Dat zijn er 20 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verwachting is dat de groei in het laatste kwartaal zal doorzetten. In Capelle heeft Leergeld 235 aanvragen toegekend. In Krimpen zijn dat er 56 en in Zuidplas 58.

Vrijdag 20 september is de laatste dag dat men zich kan aanmelden voor BRAinS. BRAinS (BRede Activiteiten in Scholen) is een zeer divers aanbod van Kunst & Cultuur, Sport en Welzijn en worden na schooltijden gegeven voor de kinderen van de basisschool. Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn er een paar activiteiten in kader […]

Vanaf 7 oktober 2019 kun je iedere maandagavond van 19.00 – 20.00 uur meedoen aan de activiteit schaken in ’t Blok. Je krijgt les van de ervaren jeugdschaakleider Tjerk Tinga, die jou begeleidt en tips geeft om het schaken onder de knie te krijgen.