8.5 C
New York
woensdag 19 juni 2024

Opinie

Opinie: Het is niet meer uit te leggen

Veel inwoners zijn het zat. Zij voelen zich niet gehoord en niet gezien. Veel inwoners lopen vast en er wordt niet met ze gecommuniceerd. Veel inwoners zijn het vertrouwen kwijt in het huidig gemeentelijk bestuur. Inwoners wordt gevraagd te participeren,...

Opinie: De ontsluiting Moerkapelle, de geschiedenis herhaalt zich…

In al onze mooie dorpen van Zuidplas wordt qua woningbouw behoorlijk aan de weg getimmerd en ook de weg zelf is daarbij niet onbelangrijk. In elk dorp worden huizen gebouwd, noodzakelijk voor de landelijke woningnood. Maar zeker ook voor...

Opinie: Last of bijdrager aan de maatschappij? Laat ze taart eten!!!

“Laat ze taart eten”, zou Marie Antoinette (1755-1793) gezegd hebben toe ze vernam dat de bevolking in armoede leefde en geen eten meer had. Het geeft aan dat zij als koningin geen flauw benul had van de situatie waarin...

Opinie PvdA/GroenLinks : “Beetje buiten de lijntjes kleuren”

De afgelopen jaren heeft de rijksoverheid diverse taken, onder andere de Jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. De gemeentelijke overheden dienden zich wel te houden aan de wet-/regelgeving die door het rijk waren opgesteld. Ook is de lokale overheid op...

Opinie ChristenUnie/SGP : Wonen voor iedereen: tijd voor een ambitieus actieplan!

We kennen allemaal wel iemand die lang zoekt naar een leuke woning in ons dorp. Koopwoningen kosten te veel voor (jonge) starters. Sociale huurwoningen zijn, vooral door de problemen bij Vestia, schaars. Ondertussen hebben ook ouderen moeite om vanuit...

Opinie : Struisvogelpolitiek

Het college van Zuidplas steekt haar kop in het zand. Diverse verontrustende signalen vanuit verschillende hoeken, een brandbrief van Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken (PGCZ) en schriftelijke vragen van de gemeenteraad bewegen verantwoordelijk wethouder De Haas nog steeds niet...

Opinie D66: zorgen vooraf van ons over Stichting ZO! genegeerd

De D66 fractie heeft de afgelopen jaren zich meermaals kritisch uitgelaten over de vorming van de Stichting ZO! Daarbij hebben we onder meer aangegeven dat de vorming van de stichting wat ons betreft geen doel op zich was. Wat...

Opinie Posthuis: wordt ‘oude puist’ in Dorpsstraat Moordrecht ‘nieuwe puist’?

Omwonenden van het Posthuis aan de Dorpsstraat in Moordrecht maken zich zorgen over de toekomst van het pand. Ze krijgen weinig duidelijkheid over de plannen en hebben niet het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. Door middel van individuele...

Opinie PvdA/GroenLinks : De verhoudingen tussen college- en oppositiepartijen in Zuidplas zijn broos, gaan we samenwerken of strijden? Wat ons betreft het eerste!

Het oplopende aantal schriftelijke vragen weerspiegelt de broosheid van de samenwerking tussen college- en oppositiepartijen. Wij als fractie PvdA/GroenLinks voelen ons en met ons inwoners van Zuidplas, in toenemende mate onvoldoende gehoord in het politieke debat. We zijn als...

Opinie SP Waddinxveen: Biomassacentrales Waddinxveen schadelijk voor gezondheid

Kernenergie is niet veilig en schoon (waaronder het kernafval) en voor ons geen duurzaam alternatief. De kolencentrales worden gesloten, evenals de kerncentrale bij Borssele. We maken versneld een einde aan de gaswinning in Groningen en de rest van het...
Advertentie