8.5 C
New York
maandag 22 april 2024

Opinie PvdA/GroenLinks : “Beetje buiten de lijntjes kleuren”

De afgelopen jaren heeft de rijksoverheid diverse taken, onder andere de Jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. De gemeentelijke overheden dienden zich wel te houden aan de wet-/regelgeving die door het rijk waren opgesteld. Ook is de lokale overheid op diverse beleidsterreinen WMO, Bijstand en Participatie een uitvoerder geworden van het door het rijk opgesteld beleid.

Gemeenten kregen vanuit het rijk voor het uitvoeren van de bovengenoemde taken minder geld. Het uitvoeren op gemeentelijk niveau onder druk/regie van wet- en regelgeving die door het rijk is opgesteld is ingewikkeld. Is dat wel wenselijk?

In dit artikel “Beetje buiten de lijntjes kleuren” wordt ingegaan waar de schoen wringt, wat de mogelijke oplossingen zijn en hoe daar in de nabije toekomst mee om gegaan zou kunnen worden.

Het uitgangspunt om te decentraliseren is dat de lokale overheid het beste hun eigen inwoners kent, dus weet welk beleid het beste aansluit. Vandaar de oproep aan gemeenten: ga experimenteren met het ontwikkelen van lokaal beleid en draag er zorg voor dat dit beleid bijdraagt aan minder administratieve ballast, regelgeving en overhead.

Er zijn gemeenten die de afgelopen jaren geëxperimenteerd hebben met een eigen interpretatie van de rijksregels, voorbeelden in onze eigen regio zijn: Krimpen a/d IJssel met het afschaffen van het abonnements-tarief WMO voor de huishoudelijke hulp, soepeler bijstand regels in Waddinxveen. Onze gemeente Zuidplas is tot op heden niet meegegaan in het experimenteren met het ”Beetje buiten de lijntjes kleuren”, ondanks aandringen vanuit diverse fracties, waaronder die van de PvdA/GroenLinks.

Maar niet te lang getreurd: vanaf april 2022 kan Zuidplas met een nieuwe gemeenteraad en college “zijn nek uitsteken”.

Door de komende tijd samen met de andere vier Midden- Holland gemeenten het initiatief voor een pilot rond de inkoop van maatwerk-voorzieningen voor WMO en Jeugd te nemen. Start van de voorbereiding 2023 en start van de gecontracteerde organisaties januari 2025.

Gewenste uitgangspunten/kaders voor deze pilot zouden kunnen zijn:

  • Geen of minder marktwerking in de zorg;
  • Geen of zeer eenvoudige aanbestedings-procedure, er zal minder geld worden uitgegeven aan overhead;
  • Met (veel) minder organisaties in zee gaan, ruimte voor vernieuwende organisaties, maar ook organisaties die een breed aanbod hebben voor complexe hulpverlening, 24 uur inzetbaar;
  • Minder verantwoording, meer vertrouwen.

“Buiten de lijntjes kleuren” is een oproep tot creativiteit en terug te keren naar de kern nl. een aanbod wat goed aansluit bij de wensen van onze inwoners en ook verantwoord is met betrekking tot de kosten.

Daar willen wij ons de komende jaren graag voor in zetten.

Jacques Bovens,
Oud bestuurder jeugdzorg en lid gemeenteraad Zuidplas fractie PvdA/GroenLinks

Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie