8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

Opinie : Struisvogelpolitiek

Het college van Zuidplas steekt haar kop in het zand. Diverse verontrustende signalen vanuit verschillende hoeken, een brandbrief van Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken (PGCZ) en schriftelijke vragen van de gemeenteraad bewegen verantwoordelijk wethouder De Haas nog steeds niet tot het erkennen van de problemen bij Stichting ZO!

Wij, het PGCZ, benoemden, door hulpvragers en personeel van Stichting ZO! aangedragen, pijnpunten over onder andere: de slechte bereikbaarheid, de slechte communicatie, de lange wachtlijsten, het verwijzen naar de huisarts, zoekrakende documenten, het niet multidisciplinair werken en het zeer lage vertrouwen in Stichting ZO!.

Ook stelden wij vragen zoals: wie is de klachtencoördinator van Stichting ZO!, wie is de raad van toezicht, welke bevoegdheden heeft de gemeentesecretaris ten opzichte van Stichting ZO!, Hoe luidt de klachtenprocedure en wordt de klachtenprocedure altijd gevolgd. Algemene, niet casus-gebonden, vragen.

Ook stelden we de vraag of de onafhankelijkheid van Stichting ZO! voldoende is gewaarborgd. De reactie van het college, die wij op onze brief ontvingen beantwoordde geen enkele van onze vragen. Het college gaf aan de vragen niet te kunnen beantwoorden in verband met privacy omdat de vragen casusinhoudelijk zouden zijn.Vanuit de gemeenteraad zijn schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van onze brief. Deze vragen luidden: herkent het college de problemen die het PGCZ schetst, zo ja graag een toelichting, zo nee graag uw bevindingen. Deze vragen moest verantwoordelijk wethouder De Haas mondeling beantwoorden in de raadsvergadering op 8 maart. Wij waren aanwezig en geschokt van de wijze van beantwoording. De wethouder gaf aan op de hoogte te zijn van de wachtlijsten en gaf aan dat dit een landelijk probleem is. Er zou hard gewerkt worden aan het beheersbaar maken van de wachtlijsten. Hij zij te zien dat het integraal werken vorm begint te krijgen en de dorpslocaties opgetuigd worden. Verder ging de wethouder niet in op de grote problemen bij Stichting ZO! die wij in de brief aankaarten. Ook onze algemene vragen blijven onbeantwoord.

De wijze van beantwoorden van onze brief, de wijze van beantwoorden van de vragen van de gemeenteraad en het niet erkennen van de grote problematiek leidt bij ons en onze achterban tot grote verontwaardiging.

Het gevoel dat de problemen waar je als hulpvrager in de gemeente Zuidplas tegenaan loopt, niet serieus worden genomen door de verantwoordelijk wethouder en het college van Burgemeester en Wethouders doet pijn en is onverteerbaar.

Er wordt niet geluisterd, er wordt niet geantwoord en er wordt niet actief gewerkt aan oplossingen voor de situatie waar deze mensen in zitten. Het is dus te hopen dat je als inwoner van Zuidplas geen beperking of problemen krijgt. Het is immers moeilijk communiceren met verantwoordelijken die hun kop in het zand steken.

Paul van Waasdijk,
Bestuurder PGCZ

Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie