8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

Opinie ChristenUnie/SGP : Wonen voor iedereen: tijd voor een ambitieus actieplan!

We kennen allemaal wel iemand die lang zoekt naar een leuke woning in ons dorp. Koopwoningen kosten te veel voor (jonge) starters. Sociale huurwoningen zijn, vooral door de problemen bij Vestia, schaars. Ondertussen hebben ook ouderen moeite om vanuit hun eengezinswoning te verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning waar indien nodig ook zorg kan worden gegeven.

Kortom: er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. Dit tekort dreigt de komende tijd alleen maar groter te worden, wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de vluchtelingen die hun toevlucht zoeken in ons land. Tijd voor actie, als het aan de ChristenUnie/SGP Zuidplas ligt.

Bouwen én betaalbaar maken

De afgelopen jaren is er fors gebouwd in onze dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel. Ook de komende jaren blijven we bouwen voor onze starters, gezinnen en ouderen. Om het dorpse karakter te bewaren bouwen we 8.000 woningen in een nieuw, vijfde dorp én kleine aantallen woningen in de bestaande dorpen.

Willem-Jan Verdoes: “De ChristenUnie/SGP Zuidplas wil dat er vernieuwende woonvormen worden gerealiseerd in alle dorpen. Ik denk aan tiny houses voor onze jongeren en een ‘Knarrenhof’ voor onze ouderen. Meer geschikte woningen voor ouderen zijn ook heel belangrijk om te zorgen voor doorstroming op de woningmarkt”. Jan Willem Schuurman vult aan: “tegelijk is de betaalbaarheid van woningen een grote zorg. Het is mooi dat 50% van de woningen in het vijfde dorp het stempel “betaalbaar” krijgt, maar dat is niet genoeg. We moeten creatief zijn om jongeren de kans te bieden hun eerste eigen huis te kopen en om ouderen de kans te geven te verhuizen naar een woning die past bij hun wensen.”

Om woningen betaalbaar te maken moet er wat de ChristenUnie/SGP Zuidplas betreft gebruik worden gemaakt van concepten die elders in het land zijn ontwikkeld. Zo heeft de gemeente Zaanstad een interessant concept ontwikkeld waarbij starters slechts een deel van een woning hoeven te kopen en financieren. Wat de ChristenUnie/SGP betreft gaan we dergelijke concepten ook gebruiken in Zuidplas.

Flexwonen om snel stappen te zetten

Een andere zorg van de ChristenUnie/SGP is dat woningen niet van vandaag op morgen worden gebouwd. Er is tijd nodig om – samen met omwonenden en andere belanghebbenden – tot haalbare plannen te komen. Zuidplas moet daarom meer doen met flexwonen, vindt Willem-Jan Verdoes: “Inzetten op flexwonen betekent dat we snel en relatief goedkoop kansen kunnen bieden voor alle doelgroepen: jongeren, ouderen, arbeidsmigranten en vluchtelingen. Zo laten we mensen niet in de kou staan en kunnen zij tijdelijk al een woning betrekken terwijl de gemeente bezig is met de bouw van de broodnodige nieuwe woningen.”

Landelijke en lokale overheid trekken samen op

De ambities van de ChristenUnie/SGP Zuidplas sluiten aan bij de ambities die de landelijke ChristenUnie en SGP hebben. De ChristenUnie vroeg zaterdag 5 maart aandacht voor de woningnood onder jongeren. De SGP presenteerde eerder vandaag haar woonplan. Jan Willem Schuurman daarover: “het is mooi dat zowel ChristenUnie als SGP ambitieus zijn als het gaat om woningbouw. De landelijke overheid creëert de randvoorwaarden waarbinnen we ook in Zuidplas aan de slag kunnen om woningen te bouwen voor iedereen – van jong tot oud”.

Wonen moet voor iedereen betaalbaar zijn, wat ChristenUnie/SGP betreft is het tijd voor een ambitieus actieplan!

Jan Willem Schuurman (38), Lijsttrekker ChristenUnie/SGP, Nieuwerkerk aan den IJssel,
Willem-Jan Verdoes (24), kandidaat-raadslid ChristenUnie/SGP, Moerkapelle

Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie