Het dossier van het verlaten posthuis in de dorpsstraat van Moordrecht lijkt een eeuwigdurende strijd tussen de eigenaren van de panden en de gemeente te worden. Dat blijkt uit antwoorden op de vragen van VVD-raadslid Karreman over dit dossier. Dit tot grote irritatie van de omwonenden die al meer dan 13 jaar wachten op een […]

Op dinsdag 16 juli klonk aan het einde van de avond voor de laatste keer de voorzittershamer van de burgemeester in de aula van het Thorbecke College in Nieuwerkerk aan den IJssel. Anderhalf jaar lang vergaderde de gemeenteraad van Zuidplas in deze school die ze nu gaan verlaten. Er is niks vernomen van eventuele zittenblijvers […]

De gemeenteraad van Zuidplas heeft unaniem groen licht gegeven voor de aanpassingen aan de Moerkapelse Zijde. Er komt een om en om verkeerslicht om zo het verkeer te regelen op de smalle Hollevoeterbrug en worden er diverse aanpassingen aan de weg tussen het dorp en de brug uitgevoerd.

De VVD in de gemeenteraad van Zuidplas heeft vragen gesteld over het stuk weg van de voormalige provinciale weg N456 (Bredeweg / Middelweg) tussen Doelwijk en de aansluiting met de A20. Deze weg staat op het programma voor onderhoud nadat de Provincie Zuid Holland deze weg over heeft gedaan aan de gemeente Zuidplas.

Tijdens de gemeenteraad van 19 juli werd een presentatie gehouden door de veiligheidsregio Holland Midden, waar Zuidplas onder valt. Hierin werd meegenomen welke risicoprofielen er zijn kunnen zijn en de raad werd gevraagd welke risicoprofielen nog misten.

In 2018 was er al een explosieve groei zichtbaar, in het eerste deel van het politieke jaar 2019 zijn weer veel vragen gesteld. Hiermee lijkt schriftelijke vragen stellen een nieuwe trend in de gemeenteraad van Zuidplas. Vragen stellen is een van de middelen die gemeenteraadslid tot zijn of haar beschikking heeft om de controlerende functie […]

Een briefje van het college van B&W uit de voormalige gemeente Moordrecht en eerdere brief van wethouder Oomen was de aanleiding voor een lange discussie in de gemeenteraad. Op de agenda stond het bestemmingsplan voor de bouw van één woning aan de Westringdijk.

Als het aan de VVD in Rotterdam ligt wordt de Zuidplaspolder overgenomen door Rotterdam. De VVD’ers in Rotterdam vinden dat “De beoogde ontwikkeling tot op heden zeer teleurstellend verloopt”. Daarom diende de Rotterdamse Liberalen tijdens het debat over de voorjaarsnota een motie in. DENK, PvdA, PVV en Leefbaar Rotterdam steunden deze motie en daarom is […]

De gemeenteraad van Zuidplas komt op 15 juli met een voordracht voor de nieuwe burgemeester. Op die avond zal er een besloten raadsvergadering zijn waarin deze wordt vastgesteld, hierna zal er een openbare bijeenkomst zijn met de bekendmaking van de naam van de man of vrouw die de keten mag gaan dragen.

De gehele gemeenteraad van Zuidplas steunt het onderzoek naar een nieuw vijfde dorp in de Zuidplaspolder. De partijen die in een eerder stadium tegen hadden gestemd wisten dat de meerderheid achter de plannen staat en verzetten tegen de plannen geen zin meer heeft. Voor deze houding gaf wethouder Hordijk in zijn inleiding al een compliment.

Wethouder Verbeek had wat uit te leggen aan de gemeenteraad van Zuidplas tijdens de raadsvergadering van 18 juni. Op die dag stond in de lange termijn agenda al een tijd een sportvisie gepland maar het voorstel bevatte alleen wat voorstellen voor de korte termijn zoals een onderzoek naar nieuwe sporthal in Nieuwerkerk en voor v.v. […]

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 juni is er een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door ChristenUnie-SGP, VVD, CDA en PvdA/Groenlinks. In de motie werd de volgende oproep gedaan : “Om de Nederlandse vlag permanent in de raadzaal van de gemeenteraad van Zuidplas te plaatsen voor 1 september 2019“. Willem-Jan Verdoes (ChristenUnie-SGP) […]

Wethouder Schuurman liet tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 juni weten dat de gemeente haar verantwoordelijkheid zal pakken voor de mogelijke problemen met de fietsroute naar de tijdelijke school in Zevenhuizen. Deze school komt in het nieuwe Koningskwartier en door ruimtegebrek gaan ook de groepen 7 en 8 van ’t Reigerbos er heen. Deze leerlingen zitten […]

De provincie Zuid Holland en de gemeente Zuidplas zijn geschrokken van de lokale weerstand tegen het snelfietspad F20 door Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat bleek uit de reacties van inwoners voor en tijdens de bewonersavond op maandag 17 juni in de Brede School in Moordrecht.