In de voorlopige uitslag van de gemeente Zuidplas voor de provinciale verkiezingen op 20 maart in de gemeente Zuidplas is de VVD de grootste partij gebleven. De liberalen wisten met 127 stemmen nieuwkomer Forum voor Democratie voor te blijven. Deze partij mag wel de winnaar in Zuidplas genoemd worden met 17,3 % van de stemmen. […]

De redactie van Gouwe IJssel Nieuws heeft aan de partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen van woensdag 20 maart gevraagd om hun standpunten te geven op stellingen die leven in Zuidplas. Soms geeft de partij een duidelijk antwoord, soms blijft het in het midden wat een partij nu exact wil. Zo is iedereen voor […]

Gouwe IJssel Nieuws heeft alle partijen die meedoen aan de verkiezingen van het waterschap een vijftal stellingen voorgelegd. Deze stellingen hebben allemaal een eigen lokaal karakter voor Zuidplas. Update 16-3 18:30: Inmiddels bevat dit artikel de inbreng van alle partijen. De gemeente Zuidplas kent een gebied waar het Hoogheemraadschap niet langer het peil kan verlagen […]

Op vrijdag 15 maart 2019 organiseert Regio Midden-Holland in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut, onder leiding van Donatello Piras, een Provinciaal verkiezingsdebat. Bent u benieuwd hoe de politieke partijen denken over Wonen, Mobiliteit, Duurzaamheid en Economie in onze regio? Dertien politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale verkiezingen op 20 maart gaan met elkaar […]

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge bezocht zaterdagmiddag hospice IJsselthuis in Nieuwerkerk aan den IJssel. Voor hem en voor de organisatie was het een Indrukwekkend bezoek ‘Als minister vindt hij het belangrijk om waardering uit te spreken voor het harde werken van medewerkers in de zorg. Om ‘echte’ geluiden op te halen, […]

Op vrijdag 8 maart was er een reünie van de vrouwenraad Nieuwerkerk aan den IJssel op de dag voor de vrouw in de Batavier in Nieuwerkerk aan den IJssel. Op 18 september 1919 ondertekende Koningin Wilhelmina de wet die het volledige kiesrecht aan vrouwen toekende en dat wordt herdacht met een tentoonstelling in de vitrine […]

De gemeenteraad van Zuidplas was niet blij met de geringe invloed die zij krijgt op het recreatiekader Rottemeren. Er was nog geen regionaal kader voor de gemeenschappelijke regeling en die moest er nu komen op een aantal pijlers. Maar behalve op de inhoud was de raad vooral kritisch op de vorm en manier waarop zij […]

De fractie van PvdA/GroenLinks is voorbarig met haar ideeën om extra maatregelen te nemen om de vaccinatiegraad omhoog te werken in de gemeente Zuidplas. Die conclusie kan getrokken worden na de reacties van de andere fracties en het college tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 maart 2019. De partij had een discussienota op de agenda gezet […]

Op dinsdagavond 5 maart stond de nieuwjaarsnacht op de agenda van de gemeenteraad. Alle fractie hebben eerder al het geweld veroordeeld maar wilde wel weten waarom het zo uit de hand is gelopen. Tijdens deze nacht waren er charges uitgevoerd door de Mobiele Eenheid en waren er drie mensen aangehouden waarvan 1 persoon tot celstraf […]

Wie op 20 maart 2019 op een lokale kandidaat wil gaan stemmen komt snel bedrogen uit, slechts vier van de 541 kandidaten komt uit de gemeente Zuidplas. Dat blijkt uit een analyse van de kieslijsten voor de verkiezingen die vastgesteld zijn voor de kieskring Leiden waar Zuidplas onder valt. Twee kandidaten uit Nieuwerkerk en twee […]

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor het hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard. Er is een informatie pagina over de verkiezingen en mocht u het nog niet weten is er een stemwijzer. Gouwe IJssel Nieuws ging op zoek naar kandidaten uit onze gemeente die op redelijk verkiesbare plaatsen zijn opgenomen. Hiervoor zijn de […]

De gemeenteraad mag zich dinsdag 5 maart buigen over een voorstel van het college van B&W waarbij wordt voorgesteld de eisen die gelden voor een verstrekking van een duurzaamheidslening te verruimen. Het college van Zuidplas ziet een toename van de vraag naar maatregelen die bijdragen aan duurzaamheid. Tegelijkertijd signaleert Zuidplas ook beperkingen bij de aanvraag […]

De gemeenteraad van Zuidplas gaat op maandag 4 maart met elkaar en met Commissaris van de Koning Jaap Smit, in discussie over de gepubliceerde profielschets voor de nieuwe Burgemeester. Deze schets is opgesteld aan de hand van input van de partijen in de gemeenteraad en via de enquêtes bij inwoners, groep 8 scholieren, de jongerenraad […]

De fractie van de PvdA/GroenLinks heeft een discussienota geschreven over de vaccinatiegraad in Zuidplas en heeft dat laten agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 5 maart 2019. Het is de tweede keer dat deze partij via een discussienota iets op de politieke agenda weten te krijgen. Eerder al startte de groene sociaaldemocraten een politieke discussie over […]