8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Opinie: Dorpsraden: een model voor Zuidplas

Jan Dirk Dorrepaal, inwoner uit Zuidplas, schreef een opinie artikel over het instellen van dorpsraden in de gemeente Zuidplas. Ook een opinie-artikel insturen? Mail dan naar info@gouweijsselnieuws.nl.

De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen gaan op dit moment nog vooral over de samenstelling van de lijst en de trekker. In een enkel geval speelt het verkiezingsprogramma een rol, maar meestal moet je een vrije dag nemen om te analyseren wat de onderlinge verschillen zijn. Fraaie volzinnen met heel veel beleid en strategie voeren de boventoon.
Een van de thema’s voor Zuidplas is het functioneren van de gemeentelijke democratie van deze nog jonge gemeente. Er wordt gelukkig al veel aandacht besteed aan de besluitvorming  en de communicatie binnen deze middelgrote gemeente, die door haar geschiedenis en ruimtelijke opzet  een bijna federatieve structuur kent. Daarin zouden dorpsraden een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het weergeven wat er leeft bij de burgers naast wat er al gedaan wordt in de vorm van Dorpswethouders, lokale spreekuren e.d.

Het zou een essentiële fout zijn om te gaan voorschrijven waar zo’n Dorpsraad zich mee bezig zou moeten houden afgezien van het feit dat het uiteraard over dorpse zaken zou moeten gaan. Laten we ervan uitgaan, dat deze raad dat zelf wel uitmaakt. Hoofdzaak moet zijn, dat de vertegenwoordiging een zo groot mogelijk vertrouwen van de dorpsbevolking moet hebben.
Laten we per dorp uitgaan van bijvoorbeeld 10 inwoners, die op persoonlijke basis gekozen worden; politieke denominatie spelt geen rol. De inwoners die bereid zijn zitting te nemen worden alle alfabetisch op een lijst gezet. Iedere stemgerechtigde dorpeling kan dan 10 of minder vertegenwoordigers kiezen. Wie de meeste stemmen verzamelt onder de eerste 10 is gekozen. Deze Dorpsraad kiest een voorzitter uit haar midden en krijgt ambtelijke ondersteuning. Vergaderingen zijn natuurlijk in het Dorpshuis en uiteraard openbaar.

De vroegere gemeentegrenzen kunnen bijgesteld worden. Zevenhuizen zou als grens de Rijksweg A12, de Zuidelijke Dwarsweg en de gemeentegrenzen met Rotterdam en Lansingerland kunnen hebben, tenzij Oud Verlaat een eigen raad zou willen en kunnen krijgen. Duidelijk is wel, dat een dergelijke hulpstructuur nogal wat haken en ogen zal kennen voordat het functioneert. Belangrijk is nu, dat dorpsraden als punt in de programma’s voor de komende verkiezingen wordt opgenomen met ideeën over taak, samenstelling en territoir.
Tot slot biedt deze hulpstructuur met Dorpsraden een degelijke mogelijkheid om politieke bekwaamheid op te doen en uiteraard talent op te sporen. Ook mensen, die niet zonodig ” in de politiek” willen, kunnen de smaak te pakken krijgen.
Maar het belangrijkste is toch dat ieder dorp een eigen “aanschietbare” groep bewoners  krijgt.

Advertentie