8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Inbraakpreventie actie ‘1 Dag niet’ in Zuidplas geslaagd!

Verschillende buurtpreventieteams uit de gemeente Zuidplas deden dit jaar weer mee aan de landelijke actie ‘1 dag niet’, een initiatief ter preventie van woninginbraken. Er kan teruggekeken worden op een geslaagde dag: 0 woninginbraken in Zuidplas!

Zowel de buurtpreventie Moerkapelle als buurtpreventie Zevenhuizen hebben op vrijdag 27 oktober rondes gelopen en gelet op verdachte en onveilige situaties. Al vanaf 0:01 uur waren de buurtpreventieteams in touw. Hierbij is samen opgetrokken met Toezicht & Handhaving van de gemeente en politieteam Waddinxveen-Zuidplas, in het bijzonder de wijkagenten Bas Rijfers en Ton Bos. Ook werd er gelet op defecte lantaarnpalen want inbrekers hebben een voorkeur voor slecht verlichte huizen.

Onveilige situaties die in het kader van preventie werden aangetroffen zijn niet afgesloten poortdeuren, open ramen, fietsen die niet op slot staan en kliko’s die op zodanig manier geplaatst waren dat deze het gevaar op inklimming met zich medebrachten. Zeker met het oog op de periode van donkere dagen is het ook van belang dat woningen goed verlicht zijn. De buurpreventieteams van Zevenhuizen en Moerkapelle hebben ook samengewerkt op deze dag door gezamenlijk in de dorpskernen Zevenhuizen en Moerkapelle hun rondes te lopen.

Op de vroege vrijdagochtend is er tussen middennacht en 03:45 uur in de dorpskern Zevenhuizen in totaal 11 km lopend afgelegd, drie vrijwilligers van de buurtpreventie, de wijkagent en een politiehond in opleiding met begeleider. Bij enkele woonhuizen zijn kaarten in de bus gedaan met preventietips om het huis er niet verlaten uit te laten zien. Daarnaast is er een inventarisatie gemaakt van de donkere spots in het dorp.

Op de vrijdagavond zijn er tussen 18:00 uur en middennacht door 18 vrijwilligers van de buurtpreventie in het totaal 35 kilometers afgelegd samen met 5 spontaan aanhakende jongeren, de 2 wijkagenten. 2 vrijwillige politieagenten en de politiehond in opleiding met begeleider. Daarbij zijn diverse preventierondes lopend en op de fiets gedaan en is er een road-blok controle door de politie uitgevoerd. Bij de road-blok controle is de scoop gericht op contact met de bestuurders van voertuigen het dorp in en uit en een korte uiteenzetting van het doel van de landelijke actiedag ‘1 Dag niet’

Danny Vis, coördinator buurtpreventieteam Zevenhuizen: ‘Het is een geslaagde dag geweest, het is ook mooi om te zien dat steeds meer inwoners aansluiten. De whatsapp-groepen van de buurtpreventie in Zevenhuizen zijn in een jaar tijd gegroeid van 120 naar 420 leden. Wat ik ook ontzettend leuk vond is dat een groepje jongeren die we tijdens één van onze ronden tegenkwamen spontaan vroegen of ze ook met ons mee mochten lopen. Dat zijn positieve dingen en het is een tof gebaar van deze jongeren.’

Sonja Kerger / Peter van Rijswijk, coördinatoren buurtpreventieteam Moerkapelle: ‘Gewaardeerd wordt ook dat (kandidaat)gemeenteraadsleden Leendert Karreman en Peter Molenaar hebben meegedaan. Dat is letterlijk de ‘raad op straat’, een goed streven. Als buurtpreventieteams hopen we een volgende keer nog meer raadsleden of leden van het college van B&W te mogen verwelkomen.’ Al met al een zeer geslaagde “Eendagniet” en een enorme boost om door te gaan met de buurtpreventie. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van deze avond.

De actiedag werd in gezelligheid afgesloten met een hapje en een drankje in de dorpshuizen Swanla en Op Moer. De buurtpreventieteams van Zevenhuizen en Moerkapelle zijn trots op alle inwoners die hebben meegedaan en danken politieteam Waddinxveen-Zuidplas en de gemeente Zuidplas voor het mede mogelijk maken van ‘1 Dag niet’. Een veilig Zuidplas, dat doe je met elkaar!

Mocht u als inwoner van de gemeente Zuidplas interesse hebben in deelname aan buurtpreventieactiviteiten, kijk op zuidplasveilig.nl en meld u aan. U bent van harte welkom.

1 dag Niet Zevenhuizen Moerkapelle

Advertentie