8.5 C
New York
zondag 14 april 2024

Nieuwe website Zuidplasveilig en grootste buurtpreventie avond ooit en het helpt!

De verschillende buurtpreventie teams en BuurtApp groepen timmeren deze maand hard aan de weg en de inzet lijkt duidelijk vruchten af te werpen. Afgelopen week werd in samenwerking met de gemeente en politie de grootste buurtpreventie avond gehouden tot nu toe. In alle dorpen werden door de teams rondes gelopen waarbij tientallen studenten veiligheid van het Albeda College kwamen helpen. Politie en handhavers van de gemeente zorgden voor begeleiding. Daarnaast hebben de verschillende buurtpreventieteams en BuurtApp groepen in de gemeente Zuidplas deze maand de beschikking gekregen over een nieuwe website met de naam Zuidplasveilig.nl.

De burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid in de gemeente Zuidplas krijgen dan ook de volle ondersteuning van de gemeente en politie. De bedoeling is om door bewustwording de eigen omgeving veiliger te maken en doordat duizenden deelnemers van BuurtApp groepen meekijken krijgen inbrekers veel minder kans. Waar vroeger tijdens de feestdagen in december een flinke piek in woninginbraken zichtbaar was is er in de gemeente Zuidplas nu slechts één keer ingebroken. Dat was op Eerste Kerstdag in Zevenhuizen. Over de afgelopen drie maanden staat het aantal inbraken in de gemeente Zuidplas onder de dertig. Een lager aantal dan in de wijken en gemeenten om Zuidplas heen.

Opvallend detail is dat in Moordrecht relatief de meeste inbraken plaats vinden. In dit Zuidplas dorp zijn wel BuurtApp groepen actief maar is er nog geen actieve buurtpreventie. In de dorpen Zevenhuizen en Moerkapelle zijn deze groepen bijzonder actief en ook in Nieuwerkerk worden dergelijke rondes gelopen. Tijdens rondes van buurtpreventieteams wordt gekeken naar woningen die meer kans op inbraak maken. Het kan zijn dat deze woningen helemaal donker zijn zodat van straat af al duidelijk te zien is dat de bewoners er niet zijn. Maar ook niet afgesloten tuinpoorten, en materialen die voor het grijpen liggen krijgen aandacht. Het laten staan van een ladder bij een woning is bijvoorbeeld vragen om problemen. Woningen waar dit soort dingen spelen krijgen een folder door de bus waarin gewezen wordt op het gevaar en eenvoudige tips om inbraken te voorkomen.

Om de verschillende burgerinitiatieven te ondersteunen heeft de gemeente bijgedragen aan een nieuwe website. Via Zuidplasveilig.nl kunnen inwoners zich aanmelden voor BuurtApp groepen in de eigen omgeving. Ook zijn er tips te vinden en kan men zich opgeven voor Buurtpreventie rondes. Ook staan op de site het aantal deelnemers van de verschillende initiatieven vermeld. Het gaat inmiddels om meer dan 5.000 van de ongeveer 42.000 inwoners in de gemeente Zuidplas. Duidelijk is wel dat inzet voor het veilig houden van de omgeving nodig blijft. Door de aanwezigheid van twee snelwegen blijft Zuidplas makkelijk bereikbaar voor inbrekers die snel hun slag willen slaan en dan weer snel weg zijn. Het advies blijft dan ook om verdachte situaties altijd direct door te geven aan de politie via 112 en daarna de BuurtApp in te schakelen.

Buurtpreventie
Een briefing aan het begin van een buurtpreventie ronde in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen

Advertentie