8.5 C
New York
donderdag 25 juli 2024

Opinie : Omgevingsvisie 2020

De gemeente Zuidplas heeft ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan een nieuwe omgevingsvisie gepresenteerd. Zij laat daarin zien hoe zij als een van de laagst gelegen gemeenten in het deel van ons land ten westen van de Drooglijn Breda-Groningen gaat inspelen op de toenemende wateroverlast.

Nieuwbouw wordt feitelijk stopgezet slechts inbreidings- en sloopplannen zijn aan de orde. Het gehele kassengebied met name ten Zuiden van de A12 verdwijnt en wordt vervangen door zonnepaneelparken. Van de daar gelegen drie dorpen worden alleen nog Zevenhuizen en Nieuwerkerk ad IJssel actief tegen het opdringende water beschermd door middel van waterkeringen, die gemaakt zijn met behulp van de bestaande geluidswallen en spoordijken aangevuld met kofferdammen ter plekke van de verkeersdoorgangen. In Moordrecht zal de komende decennia niet meer gebouwd of gerenoveerd worden met uitzondering van de op de dijk gelegen delen. De overige bestaande bebouwing wordt gesloopt of krijgt een recreatieve bestemming vergelijkbaar met de bestaande recreatieve bebouwing. Voor de industrie- en bedrijfsgebieden gelet op het gegeven, dat deze vaak in de vorm van hallen zijn opgetrokken, wordt eveneens  een uitstervingsbeleid gevoerd. De overige poldergebieden worden passief beheerd muv de Eendragts- en Tweemanspolder, die we actief blijven onderhouden.

Dit omgevingsbeleid is mede een gevolg van de verplaatsing van de woonbebouwing van Rotterdam naar de kust en de hooggelegen gebieden van Botlek t/m Maasvlakte. Deze vormt dan het laatst bastion van de logistieke en industriële rol. De vrijvallende gebieden krijgen  nieuwe werkgelegenheid en volkshuisvesting als bestemming met tot gevolg, dat ROCa en dus ook Zuidplas onvermijdelijk zullen blijven krimpen.
Het Zuidplasgebied ten Noorden van de A12 kent afgezien van het Rottegebied slechts een Dorp en vnl glastuinbouw en zal wat langzamer vernatten. Zo ontstaat bijna weer de oorspronkelijke situatie uit de 17 eeuw.

Het nieuwe Zevenhuizen Zuidplus met haar nieuwe wijkcentrum en het nieuwe NS station aan het Plantage Kwadrant vormt zo-feitelijk los van het Oude Zevenhuizen met haar Dorpsstaat- het Vijfde Dorp. Aan de zuidelijke kant van de N219-waterkering ontstaat een uitgebreid plasdrasgebied resp. Vijfde Plas, dat  doorloopt tot aan de Krimpenerwaard. De kenmerkende tochten worden langzamerhand opgeslokt evenals de N219, die tussen Zevenhuizen en A20 ter plaatse van de Ringvaart op dijkhoogte als N219bis wordt verbreed.
Bovenstaand ruimtelijk scenario zal in deze en begin volgende eeuw haar beslag krijgen.  Het zou verstandig zijn om de verkiezingsbeloften 2018-2022 nog eens aan deze ontwikkeling te toetsen.

Jan Dirk Dorrepaal.

Dit is een opinie artikel geschreven door de ondertekenaar. Het dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie