8.5 C
New York
maandag 22 april 2024

Knallende ruzie tussen provincie Zuid-Holland en gemeente Zuidplas over Knibbelweg-Oost

De gemeente Zuidplas is helemaal klaar met de starre houding van de provincie Zuid Holland over het gebied rond de Knibbelweg Oost in Zevenhuizen. Daarom heeft het college van B&W in de gemeente Zuidplas besloten om niet over te gaan tot ondertekenen van het bestuursakkoord A12-Corridor. Het niet tekenen van dit soort overeenkomsten is in bestuurlijk Nederland een forse maatregel.
Het college van Zuidplas heeft vrijdag 16 februari een brief gestuurd aan gedeputeerde Bom (CDA) en aan het VNO-NCW dat zij het onverteerbaar vindt dat eerder gemaakte afspraken met de provincie niet nagekomen worden. Na de afspraken heeft de gemeente Zuidplas voor miljoenen aan stukken grond overgenomen van de grondbank waarin de provincie een grote speler is.

In 2013 heeft Zuidplas al een overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van het gebied Knibbelweg Oost tussen het dorp Zevenhuizen, de N219 en de A12. Naast glastuinbouw was het de bedoeling om een duurzaam distributiecentrum te bouwen. De grote transport onderneming van Uden heeft ook fors geïnvesteerd in grond in het gebied omdat er een overeenkomst lag. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moest een bestemmingsplan gemaakt worden. Onder druk van de provincie en gedeputeerde Bom is in 2015 dit plan uit de procedure gehaald. Wanneer dit niet zou gebeuren zou zij de provinciale mogelijkheid kunnen gaan gebruiken tot ingrijpen in dit plan. Na 2,5 jaar onderhandelen en een ondernemer die nog steeds geen zekerheid heeft wilden de andere gemeenten dit project toch niet opnemen in het bestuursakkoord A12.

De provincie stelt dat er veel te veel bedrijfsterreinen in ontwikkeling zijn. Ondanks dat de provincie eerste wilde dat Zuidplas het gebied zou gaan aanleggen wordt daar nu een stokje voor gestoken. Dat dit voor zowel Zuidplas als voor de ondernemer een miljoenen euro’s aan schade op kan leveren deert de provincie niet. Over schadeloosstelling wordt ook niet gesproken. Inmiddels dreigt Van Uden met een procedure tegen de gemeente Zuidplas omdat deze de afspraken niet nakomt in opdracht van de provincie. De provincie laat de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer voorgaan met de ontwikkelingen van bedrijfsterreinen. Daar komt al jaren het gebied langs de A12 niet volledig tot ontwikkeling. Opvallend is dat gedeputeerde Bom een achtergrond heeft bij de gemeente Lansingerland. In 2014 leidde ze daar de formatie van het college van B&W.

In de brief van het College geeft de gemeente Zuidplas aan dat de provincie kan kiezen uit twee mogelijkheden. De ontwikkeling wordt in het bestuursakkoord opgenomen zodat de Van Uden alsnog kan starten met de bouw van het distributie centrum. Indien dit niet het geval is wil de gemeente dat de grond alsnog tot woningbouw wordt omgezet en toestemming geeft voor woningbouw. Zuidplas stelt dan ook voor om snel in gesprek te gaan om uit deze impasse te komen.
Of dit snel gaat gebeuren is niet duidelijk. Het College van B&W geeft aan dat bij de gemeenteraad van Zuidplas grote zorgen zijn over hoe de provincie met de belangen van Zuidplas en haar ondernemers om gaat. Daarbij worden niet alleen de financiële belangen bedoeld, maar ook het punt van bestuurlijke betrouwbaarheid in brede zin.

Advertentie