8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Politie zal meer op straat zijn, bureau blijft wel gesloten

Tijdens een persbijeenkomst op woensdag 20 februari bleek dat de petitie gesteund door 4783 mensen, de politie hard aan het denken heeft  gezet. De trend van het verhaal is dat de politie te onzichtbaar is geworden na de sluiting van het bureau in Nieuwerkerk aan den IJssel. Teamchef Peter Wijnen wil dit gaan aanpakken en heeft nu een aantal voorstellen gepresenteerd. Wijnen snapte de gevoelens van de inwoners wel en heeft dat meegenomen, hij juicht dit soort initiatieven zoals de petitie toe.  Het eerste voorstel is dat er beter samengewerkt gaat worden met Rotterdam en Capelle. Beide gemeenten vallen onder een andere politieregio maar net als de brandweer gaat men elkaar beter helpen, zeker omdat de gemeenten zo dicht tegen elkaar aan liggen. Wijnen : “een politieauto uit Capelle is vaak sneller in Nieuwerkerk dan vanuit Waddinxveen of vanuit Gouda”.

Een ander voorstel is dat alle agenten met Chromebooks worden uitgerust waarmee men direct bij de slachtoffers van bijvoorbeeld een inbraak een aangifte kan opnemen. “vaak is iemand nog helemaal onder de indruk van hetgeen hem of haar is overeengekomen en dan moet je ook nog binnen bepaalde tijd aangifte doen tijdens de momenten waarbij het servicepunt open is. We willen gewoon dan thuis de aangifte opnemen om de inwoner te ontlasten” legt Wijnen uit. Hierdoor hoeven de agenten ook minder op het bureau te zitten.

Ook gaat er gekeken worden of de openingstijden van het servicepunt in Nieuwerkerk aan den IJssel wel aansluiten bij de wensen van de inwoners. Daarnaast ziet Wijnen ook een oplossing in het maken van pop-up politiespreekuren. Als voorbeeld noemde hij het spreekuur van wijkagent Ruud Danens in de Achtbaan in Moordrecht. Maar anders inzetten van agenten kan ook succesvol zijn zoals bij de laatste sneeuwbuien in december. Toen werden de agenten, die vaak in koppels werken, gesplitst en op strategische plekken in het werkgebied neergezet. Zo konden ze snel ter plaatse komen in plaats van de rit vanaf het bureau.

De voorstellen krijgen bij burgemeester Kats ook steun. Ondanks zijn wens heeft ook hij begrepen dat het vasthouden aan heropening van het politiebureau een zinloze strijd is. Omdat idee te onderstrepen verbasterde hij een spreekwoord tot “Je moet niet trekken aan een dood pand”. Burgemeester Kats had nog wel een bestuurlijke uitdaging zoals hij zelf vertelde. Op dit moment heeft Zuidplas 5,5 wijkagent voor bijna 42.000 inwoners. Dat is ver beneden de landelijke norm waarbij er 1 wijkagent op 5.000 inwoners moet zijn. Voorheen werd dit vooral op regiogebied berekend en door de hoge inzet van wijkagenten in Den Haag komt dit schreef te zijn. Kats gaat de strijd aan om snel aan een totaal van 8 wijkagenten te komen.

Coördinator van de buurtapp en initiatiefnemer van de petitie Nynke Bosselaar is ook overtuigd dat deze voorstellen tot meer blauw op straat gaan leiden zonder dat het bureau open gaat. Ze is blij dat het gevoel van gebrek aan politie op deze manier kan worden opgelost. Bosselaar gaf ook aan dat de politie steeds meer aangeeft wat ze gaat doen aan de melder. Dat geeft de inwoner meer duidelijkheid en dat kan Bosselaar ook toejuichen.

 

Advertentie