Onderzoek naar levensvatbaarheid alle recreatieparken in Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft begin dit jaar opdracht gegeven om de economische levensvatbaarheid van alle recreatieparken in de gemeente Zuidplas te onderzoeken. In eerste instantie richt het onderzoek zich op de levensvatbaarheid van de acht parken met de huidige bestemming van een recreatiepark.
Op veel parken in de gemeente Zuidplas is sprake van permanente bewoning waar tegen de gemeente handhavend optreed. Deze handhaving zorgt ervoor dat de leefbaarheid op de parken afneemt. Op bijvoorbeeld het park de Randstad in Moerkapelle is er sprake van slecht onderhoud en slechte woonomstandigheden. De laatste tijd zijn veel onderkomens in gebruik door arbeidsmigranten. Ook deze moeten volgens het huidige beleid weg.

Over de permanente bewoning wordt in de politiek al lange tijd gediscussieerd. Na de verkiezingen van 2014 zou er gekeken worden naar mogelijkheden om sommige permanente bewoning alsnog toe te staan. Een juridisch onderzoek van de gemeente wees uit dat dit echter niet mogelijk was met de huidige bestemming van de parken. Ook is de provincie Zuid-Holland tegen legalisering van permanente bewoning op recreatieparken.
Met het nieuwe onderzoek moet duidelijk worden of er parken zijn die toekomst hebben als een echt recreatiepark. Mocht deze toekomst voor één of meer parken er niet zijn doen moet er gekeken gaan worden naar een andere invulling. In een informatienota aan de gemeenteraad stelt het college met daarin verantwoordelijk wethouder Rik van Woudenberg (D66) voor om de recreatienota uit 2015 aan te passen en de recreatieparken daarin een plaats te geven. Dat is bij het opstellen van de recreatienota in 2015 niet gedaan.

Twee weken voor de verkiezingen laat de partij van Van Woudenberg in een persbericht weten het onderzoek eigenlijk gelijk al uit te willen breiden. Volgens D66 zou de combinatie van permanente bewoning met recreatie moeten zorgen voor een betere toekomst waardoor ook een deel van de recreatieve functie behouden kan blijven. Dit zou al gelijk in de eerste fase van het huidige onderzoek meegenomen moeten worden. Hoe het juridische probleem uit het eerdere onderzoek opgelost zou moeten worden wordt echter niet duidelijk.
De eerste resultaten van het onderzoek waar de gemeente Zuidplas opdracht voor gegeven heeft moet eind maart beschikbaar zijn.

Reacties