8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Opinie: Zuidplas, van provinciaal planologische puinhoop naar gemeentelijke Boom.

Het is binnenkort alweer zo’n 10 jaar geleden, dat de provincie Zuid Holland met haar nieuwe bevoegdheden op ruimtelijk en volkshuisvestelijk gebied besloot om een nieuwe gemeente in de laagst gelegen polder van Europa te scheppen. Er zou daar een nieuwbouwprogramma van ca 30.000 woningen worden gerealiseerd. Om die ontwikkeling soepel te laten verlopen werden de gemeentebesturen van Nieuwerkerk ad IJssel, Zevenhuizen/Moerkapelle en Moordrecht dringend geadviseerd om samen te gaan en een nieuwe gemeente te vormen, die na enig gesteggel de naam Zuidplas kreeg.
Deze week werd duidelijk gemaakt door de betrokken gedeputeerde, dat de prioriteit van de woningbouw op de lijn Leiden, den Haag, Delft, Schidam, Rotterdam en Dordrecht komt te liggen. Kortom het Vijfde Dorp in Zuidplas zal er niet komen. Dat betekent, dat Zuidplas ooit opgericht om een gemeente van ca 120.000 inwoners te worden straks vier dorpen kent: Nieuwerkerk aan den IJssel met ca 25.000 inwoners, Moordrecht met 10. 000 evenals Zevenhuizen/Oud Verlaat en Moerkapelle met 5.000; samen dus 50.000 inwoners. Ongetwijfeld wrijven de PR bureaus zich weer in de handen om tegen riante vergoedingen “slogans” ed verzinnen om de samenhang van die dorpen nog enige inhoud te geven, maar de dorpen zelf zullen zich meer en meer een al of niet vermeende eigenheid gaan zoeken.
Om met de kleinste te beginnen: Moerkapelle. Als je de dorpsgrens bij de A12 legt, dan wordt dat dorp afgezien van de ontspruiting van de Rotte door de glastuinbouw gedomineerd. Zevenhuizen wordt door de recreatieve rol van de Eendragtspolder ( Rottemeren, Roeibaan, Zevenhuizerplas) en het waarschijnlijk nu openblijvende karakter van het middengebied meer en meer een recreatiegemeente. Nieuwerkerk ad IJssel ondanks het decennialange januskop-gedrag tussen Gouda en Capelle ad IJssel zal meer en meer georiënteerd raken/ blijven op de laatste. Niet in de laatste plaats door Moordrecht, dat een troef in handen heeft: De Gouden Knoop. Dit verkeersknooppunt zal een gewilde plek voor distributie-nijverheid blijven wel is waar wat ver van het dorp, maar toch een sterk beeld zeker met de recent geopende Moordrechtboog.
Op zich wel origineel een gemeente van 4 verschillende dorpen, maar kwetsbaar in die relatief geringe samenhang. Nu moet die gemeentelijke rol ook niet overdreven worden voorgesteld. Ooit begonnen en samengesteld voor 120.000 inwoners en thans hooguit 50.000 leunt Zuidplas naast die ontwikkelingsrol, waarin de provincie en de gemeente Rotterdam de belangrijkste rol speelden, voor het overgrote deel op een wirwar van intergemeentelijke regelingen met alle verrassingen van dat soort bestuurlijke kunstjes. Nog recent bleek de geestelijke gezondheidszorg (dit keer Midden Holland lees Gouda) bepaaldelijk niet in orde en zo zullen er telkenmale weer nieuwe verrassingen opduiken.
Het is natuurlijk niet zo, dat een nieuw gemeentehuis vanzelf een gemeente-gevoel zal opleveren. De komende bestuursperiode zal het erop of eronder zijn met de idee of Zuidplas een echte – overigens bij de tijdse- gemeente zal blijken. Kortom een gemeente van 50.00 inwoners met zoals een vergelijkbare gemeente het uitdrukte: “een gemeenschap, die sociaal en fysiek ondeelbaar is”. Deze gemeente gebruikte de Boom als symbool: alles wat zichtbaar is in de fysieke leefomgeving is geworteld in sociaal-maatschappelijke onderstromen. Tja en met bomen hebben we in Zevenhuizen wel enige ervaring.

Ingezonden door Jan-Dirk Dorrepaal, ook een opinieartikel insturen? Mail naar info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie