8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Zevenhuizen aan de Rotte

Zevenhuizen aan de Rotte…. Aan de Rotte? Omdat er een Zevenhuizen bestaat in Groningen? Niet dat die dubbelnaam ooit erg veel verwarring heeft gekend. Zelfs is er in het verleden een paar keer een goedgehumeurde dorpsuitwisseling geweest. Het is meer een soort “IJsselsyndroom”. Onderhavig Gouwe IJssel magazine, intergemeentelijke IJsselclubs….. Het is van nature nooit zo Zevenhuizig geweest om bestuurlijk te willen opvallen. De samenvoeging met Moerkapelle was eigenlijk een gebaar om de volledig uit de hand gelopen situatie (letterlijk moord en doodslag van een wethouder)  van  dit dorp met Benthuizen op te lossen, waarna weer een periode van normaal bestuurlijk gedrag in deze nieuwe gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle aanving.

Mogelijk bestuurlijke problemen met de stadsuitbreiding van Zevenkamp, dat gedeeltelijk op haar grondgebied en dat van Capelle aan den IJssel lag werd met een een op zich zeker niet eenvoudige grenswijziging onderling inclusief Rotterdam opgelost. Die pragmatische soepelheid is daarna eigenlijk misbruikt. Dat begon al met de voorgenomen vinex- (lees Rijksoverheidsbelleid) bouw van Nesselande (“Achtkamp”; je komt er niet op) gelegen op grondgebied van Zevenhuizen en Nieuwerkerk ad IJssel. Ach, dacht hoger bestuur dat kunstje met Zevenkamp kunnen wij ook. En daar staat Nesselande dan. Een overigens fraaie wijk aan de Zevenhuizerplas, maar had net  zo goed (beter) bij Zevenhuizen/Zuidplas kunnen gaan horen zeker als je op de kaart die uitstulping ziet. Gelukkig bleef OudVerlaat ( incl het Nessebos) nog bij Zevenhuizen.

Tja en dan krijgt de provincie het woningbouw beleid op haar bordje en wordt het Zuidplaspolderproject met ca 30.000 woningen verzonnen en dan moet je eigenlijk al die gemeentetjes (te klein, te dom, geen ervaring etcetc) maar doen fuseren. Dat is een mislukking geworden. Maar thans wordt er overigens voortvarend aan de dorpen gebouwd. Het enige dat nog boven de markt hangt is Negenkamp/het Vijfde Dorp: een verzinsel van wat doorgeschoten dorpspolitici en uiteraard projectontwikkelaars onder het motto “na ons de zondvloed” in de diepstgelegen polder van Europa. Als er nog wat te bouwen valt, lijkt Knibbelweg Oost meer voor de hand te liggen, al is het maar tot einde eeuw met behulp van een geluidswal als waterkering zoals thans bij Zevenhuizen Zuid. Deze laatste wijk zal de komende jaren afgebouwd worden.

En dan zal ook blijken of deze zich minder en minder zal oriënteren op het Dorpssstraatcentrum of bijvoorbeeld Nesselande. In ieder geval zal de Eendragtspolder zeker dankzij de nieuwe brug over de Ringvaart, de roeibaan ca en de Hennipgaarde een ongekende impuls geven aan die georienteerdheid op de Rotte. En natuurlijk de Zevenhuizerplas! Misschien dat (Zevenhuizen aan) de Rotte toch wat meer op de kaart staat……

Jan Dirk Dorrepaal

Dit is een opinie artikel geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie