Plaatsen van slechtvalk nestkast geen makkelijk klusje in Hennipgaarde

Op maandag 9 juli is er in de Hennipgaarde een nestkast voor slechtvalken geplaatst. Deze kast komt op 60 meter hoogte in een hoogspanningsmast van TenneT. De plaatsing van de slechtvalkenkast is één van de maatregelen om de natuur in het Rottemeren­gebied te verrijken. Het is onderdeel van het project Biodiversiteit van het Recreatieschap Rottemeren en is mede mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland.  De kast is gebouwd door roofvogelspecialist Huub Thoonen uit Boxmeer die zelf mee hielp met plaatsen.

Eerst werd er door Hans Sanders (vogelwerkgroep Rotta) en wethouder de Haas (bestuurder recreatieschap Rottemeren) een informatiebord onthuld en daarna begon het hijsen van de kast. Op 45 meter hoogte bleek echter dat de kast niet door de openingen van de mast te passen. In de mast zaten 3 medewerkers van Tennet maar hoe men ook probeerde, de kast ging er niet doorheen. Ook het in de lengte optakelen gaf geen oplossing. Hierna hebben de medewerkers een tussenbalk los gemaakt en kon de kast naar te top van de mast. Ondertussen kregen de aanwezigen een rondleiding langs de velden met de vele soorten gewassen die door natuurpolders met vrijwilligers zijn geplant.

Wethouder de Haas had zich verdiept in het leven van de slechtvalk na een discussie onder een artikel van Gouwe IJssel Nieuws. Hier waren een aantal duivenhouders fel tegen het plaatsen van de nestkasten omdat de duif ook het menu van de slechtvalk kan staan. De Haas beaamde dit maar in de meeste gevallen gaat het om de zwakkeren.  Hans Sanders beaamde dat slechtvalken vaak zwakkeren pakken en daarom staat de slechtvalk hoog in de voedselketen. De vogel slecht zijn prooi vanuit de lucht met 390 kilometer per uur .De prooi is hierdoor vaak op slag dood. Door de slechtvalk zal de biodiversiteit juist verbeteren in de Eendragtspolder.

Oud duivenmelker Cor Zweere was het er niet mee eens. Hij kent duivenmelkers die soms 5 tot 6 duiven per week missen sinds er een slechtvalk in het buurt is. Kortgeleden hebben duivenmelkers ook een petitie met ruim 7.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer aangeboden om onder andere te stoppen met plaatsen van nestkasten. Huub Thoonen, bouwer van de nestkast, verteld dat bij de doodsoorzaak van duiven slechts 5% door een roofvogel komt en dat vaker een havik dan een slechtvalk een duif pakt. De gemoederen liepen iets hoog op maar uiteindelijk luwt de discussie. Cor Zweere is dan al teleurgesteld weg gefietst.