Fusie Rabobank Gouwestreek en Krimpenerwaard heeft geen gevolgen voor kantoren.

Na uitgebreide samenspraak met de ledenraden van de twee banken hebben directievoorzitters Judith Cok van Rabobank Krimpenerwaard en Caspert van der Wel van Rabobank Gouwestreek en de Raden van Commissarissen een intentieverklaring tot samenvoeging getekend. Het doel is de vorming van één krachtige Rabobank. Om de kwaliteit van hun financiële dienstverlening te versterken, zijn directies en Raden van Commissarissen voornemens om Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard samen te voegen tot één krachtige Rabobank. Door samen te gaan zijn de banken beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in ‘robuuste teams’. Met elkaar kunnen zij actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven zij sterk betrokken bij het economische, sociale en culturele leven in de regio. De maatschappelijke impact blijft als voorheen.

“Er zijn geen plannen om kantoor in Nieuwerkerk te sluiten”, aldus woordvoerder Bruinsma 

De twee banken liggen geografisch in elkaars verlengde en zijn beide gericht op regio Rotterdam wat specialistische kennis en zakelijke netwerken betreft. Daarom wordt op een aantal terreinen al langere tijd samengewerkt. Daarbij komt dat het mobiel bankieren en internetbankieren van de Rabobank een enorme vlucht hebben genomen. Steeds meer klanten doen hun bankzaken online. Dat betekent voor de bank aanpassen en blijven ontwikkelen. Voor Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard is de strategie hiertoe: samenvoegen.

De redactie van Gouwe IJssel Nieuws heeft wel nagevraagd wat de gevolgen zijn voor de toekomst van het kantoor in Nieuwerkerk aan den IJssel nu juist vrijdag bekend werd dat het kantoor van ING gesloten gaat worden. Woordvoerder Tamara Bruinsma laat weten : “De samenvoeging van de Rabobank Gouwestreek en Krimpenerwaard is nu geen aanleiding om kantoren te sluiten bij één van beide banken. Dit geldt dus ook voor ons kantoor in Nieuwerkerk aan den IJssel. Er zijn geen plannen om dit kantoor te sluiten”.  In het verleden werd een tweede filiaal in Nieuwerkerk al gesloten, net als kantoren in Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle.

Het samengaan van de twee banken biedt slagkracht voor de toekomst. Tegelijk blijven de coöperatieve gedachte en persoonlijke aanpak van grote betekenis. De samenvoeging heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de Rabobank-kantoren. Bovendien zijn marktteams lokaal actief om te kunnen inspelen op de behoeften van klanten en leden. Dat gebeurt vanuit wederkerigheid: kunnen we iets voor elkaar betekenen? Van sponsoring van clubs en evenementen tot het helpen van ondernemers om te innoveren en duurzaam te groeien, de samengevoegde Rabobank streeft een maatschappelijke rol van betekenis na. Een vitale regio is in het belang van iedereen. Wanneer de leden eind november instemmen, is de samenvoeging in 2019 een feit.