School Maatschappelijk Werk op alle basisscholen in Zuidplas

School Maatschappelijk Werk op scholen is een vorm van licht preventieve jeugdhulp en kan indien nodig snel schakelen met het sociaal team bij meer complexe vraagstukken.  Voorheen werd dit alleen aangeboden op de scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel maar met de nieuwe onderwijsnota is deze taak nu beschikbaar voor alle scholen in de gemeente Zuidplas.

Het schooljaar 2018-2019 is het eerste jaar dat scholen gebruik kunnen maken van School Maatschappelijk Werk op basis van de
Verordening materiële financiële gelijkstelling (FINGEL).  Deze verordening werd op 4 september unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Voor de financiering van School Maatschappelijk Werk kunnen scholen een aanvraag van maximaal 2 uur per week doen bij de gemeente. Alle basisscholen in Zuidplas hebben dit inmiddels gedaan.