8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Waddinxveen gooit deur voor meer biomassacentrales dicht

De gemeente Waddinxveen gaat een nieuw bestemmingsplan voorbereiden waarin geen plaats is voor nog meer nieuwe biomassacentrales in Waddinxveen. De gemeenteraad heeft hiervoor op voorstel van het college een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen. In september gaf het college van de gemeente Waddinxveen al aan het huidige aantal (drie) initiatieven voor de verwerking van biomassa voor dit moment genoeg te vinden vanwege de zorgen van inwoners. Tegelijk hecht het college aan ruimte voor de huidige initiatieven voor hernieuwbare energie. Met het voorbereidingsbesluit realiseert ze deze visie. De buurgemeente Zuidplas heeft geen problemen met de biomassa‘s centrales.

Wethouder Gezina Atzema: “Het college komt hiermee haar belofte na om een pas op de plaats te maken. We willen de komst van nieuwe biomassacentrales uitsluiten. We zijn verheugd dat de gemeenteraad ook heeft ingestemd met ons voorstel.”  Het college stemde in met de vergunning voor de derde biomassacentrale, omdat de functie past binnen het bestemmingsplan zoals dat in 2014 is vastgesteld. Binnen een jaar moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen om nieuwe initiatieven ook daadwerkelijk tegen te kunnen houden. In die tussentijd worden nieuwe initiatieven aangehouden.

Advertentie