8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Zuidplas gaat 17,5 miljoen investeren in onderwijs

De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas mag zich gaan buigen over een ambitieus onderwijs huisvestigingsplan tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 november. Het plan bevat diverse nieuwbouw voor basisscholen, gymzalen, start van klassen speciaal basisonderwijs (SBO) in Nieuwerkerk aan den IJssel en nieuwbouw van een middelbare school. Het plan heeft een doorkijk naar 2034 waarbij groei door nieuwbouwplannen zijn meegenomen. Er hangt wel een prijskaartje aan van 17,5 miljoen euro, maar dan kunnen de scholen 20 jaar vooruit. De scholen die nieuwbouw of renovatie krijgen moeten ook voldoen aan de luchtkwaliteitseisen en moet energieneutraal zijn.

Het vervangen van schoolgebouwen is een taak van de gemeente, onderhoud en schoolpleinen liggen bij het onderwijs. De gemeente krijgt voor het basisonderwijs voor elk kind tussen de 4 en 12 jaar, dat in de gemeente woont, een vast bedrag van de rijksoverheid. Er wordt niet gekeken of kinderen wel of niet in die gemeente naar school gaat. In Zuidplas zitten veel kinderen uit Rotterdam op school zoals in Oud Verlaat en op afwijkende onderwijsmethoden zoals Montessori en Jenaplan.

Voor het voortgezet onderwijs wordt wel per leerling betaald, ongeacht waar ze vandaan komen. Er is nog niets in het plan voor een eventuele vijfde dorp maar mocht dit plan doorgaan dan zal er voor 1.300 kinderen ook nog scholen worden gebouwd. De gemeente betaalt ook een bedrag mee aan de eerste inrichting van een school of lokaal.  

Zevenhuizen
In Zevenhuizen is de nood het grootst. De Eendragt en het Reigerbos puilen nu al uit en wordt er tijdelijk opvang geregeld in Dorpshuis Swanla. Op korte termijn zal een noodgebouw worden neergezet in het Koningskwartier. Daarnaast moet er een school komen die bijna 300 leerlingen aan kan. De gemeente gaat met de schoolbesturen bekijken welk type onderwijs hier gaat komen. Opvallend is dat er wordt uitgegaan van de huidige schoolbesturen en bijvoorbeeld andere schoolsoorten, zoals een vrije school, op voorhand al worden uitgesloten. Uiteraard zal de gemeenteraad hierover een besluit moeten nemen. Ook wordt er in Zevenhuizen een nieuw gymlokaal gebouwd.

Moordrecht
In Moordrecht zal op lange termijn het gebouw van Ixieje (voorheen de Achtbaan) moeten worden vervangen. Hiervoor is nog geen bedrag opgenomen in het plan. Verder is het afwachten wat de nieuwe wijk gaat doen met de leerlingen en de schoolkeuze, de St. Jozefschool heeft een iets tekort aan ruimte maar de Meester Lallemanschool heeft een overschot.

Moerkapelle
In Moerkapelle is de bouw van nieuwe brede school bijna klaar en wordt deze binnenkort opgeleverd. Echter lijkt door een grotere stroom kinderen in de nieuwbouwwijk de school nu al te klein. Wel is het gebouw al gereed gemaakt dat er extra lokalen op kunnen komen. In het plan wordt hier geld voor gereserveerd.

Oud Verlaat
In Oud Verlaat staat het oudste schoolgebouw van Zuidplas: de Nessevliet is 103 jaar oud. In 2015 is een bijgebouw opgeleverd met 2 lokalen. Voor het oude gedeelte zal binnen 5 tot 10 jaar renovatie en uitbreiding moeten gaan plaatsvinden. Sloop van dit gebouw, waar het kleine riviertje de Vliet onder door loopt, is geen optie vanwege het monumentale karakter. De gemeente Zuidplas betaalt maar een deel mee. Omdat 83% van de leerlingen uit Rotterdam komt is er eerder al een maximale bijdrage afgesproken.

De Nessevliet in Oud Verlaat met riviertje onder de school

Nieuwerkerk aan den IJssel
Diverse scholen hebben een oud schoolgebouw. In de wijk Zuidplas wordt daarom voorgesteld om het gebouw van de Wingerd en Gideonschool te vervangen alsmede de Prins Willem Alexanderschool (PWA). In het plan wordt voorgesteld de drie scholen onder te brengen in 1 gebouw, al zijn andere opties ook mogelijk. Hierbij wordt ook een bedrag in het plan gereserveerd voor de vervanging van de gymzaal in de PWA.

Voor de Terp in de Dorpsstraat moet gekeken worden of renovatie of nieuwbouw zal gaan plaatsvinden binnen 5 tot 10 jaar. De school wil op de locatie blijven en ook een zelfstandig gebouw hebben voor de Jenaplan leermethode.

De Rehobothschool komt in aanmerking voor nieuwbouw, het gebouw in de Schoolstraat is aan vervanging toe. De school geeft aan vooruit te willen kijken naar nieuwbouw in het plangebied Nieuwerkerk Noord, het gebied tussen de Westringdijk, de A20 en de N219. Als daar gebouwd gaat worden gaat de school hierheen met nieuwbouw.

Er wordt ook rekening gehouden in het plan dat de nieuwbouw van Esse Zoom Laag kan leiden tot een piek bij een van de scholen, hiervoor wordt nu al een bedrag apart gezet voor extra lokalen.

Voor de Montessorischool zal niets veranderen, het gebouw is nog niet aan vervanging toe en kan haar afgelegen plek behouden. De Wingerd op de Van Beethovenlaan heeft een tekort aan ruimte, maar dat wordt opgevangen met een lokaal van de gemeente en van de Elimschool.

Voortgezet onderwijs
De ambitie voor een volledig voortgezet onderwijs (VO) wordt ook in het plan meegenomen. Hierbij maakt men wel een kanttekening dat het verder afgestemd moet worden. Scholen in de regio, die meer dan 10% van hun leerlingen verliezen door een Nieuwerkerkse uitbreiding, kunnen een hindermacht uitspreken. Hiermee kan men een nieuwe school of uitbreiding tegenhouden. In 2015 heeft bijvoorbeeld het Emmauscollege aangegeven dat te doen. Daar zal wethouder Verbeek dus nog wel energie in moeten steken. De beoogde uitbreiding is een volledig VO met vmbo-T, havo en vwo. Nu moeten leerlingen van zowel het Comenius als Thorbecke na de derde klas naar Capelle aan den IJssel. Er komt geen vmbo basis of kader, daarvoor zijn er te weinig leerlingen ten opzichte van de vele leergangen. 

Het Thorbecke-college is aan vervanging toe. In het plan wordt er van sloop van het Thorbecke en nieuwbouw van de school uitgegaan. Opvallend is ook dat de nieuwe locatie kan leiden tot meer leerlingen uit Rotterdam. Nu al komt 50% van de leerlingen van zowel Thorbecke als Comenius uit deze stad. Het Comenius is een vrij nieuw gebouw dus zal daar niets aan gebeuren.

Speciaal Basis Onderwijs
Nu gaan kinderen die niet meekomen op de reguliere basisschool naar een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) in Rotterdam, Capelle of Gouda. Een van de ambities uit de bouwstenen nota is het thuisnabij onderwijs principe. Kinderen hoeven dan niet ver weg of met speciaal vervoer maar gewoon in eigen buurt of dorp naar school. Omdat er ook genoeg potentieel is en de onderwijsbesturen van RVKO en PCPONWK dit graag ook willen vestigen is er een budget opgenomen voor 2 groepen. De mogelijke locatie zou de Van Beethovenlaan zijn of anders in de nieuwbouw aan het Kroonkruid.

Advertentie