Zuidplas gaat inzetten op snellere uitslag van verkiezingen in 2019

De gemeente Zuidplas gaat met een groot aantal aanpassingen inzetten op een snellere uitslag van de verkiezingen. Sinds de stemcomputers zijn afgeschaft is de uitslag van alle verkiezingen vaak in het begin van de nacht pas bekend. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen duurde het ook nog een tijd voordat de voorlopige uitslag bekend was. Dit was een sneltelling waarbij de dag erna nog in een sporthal alles werd nageteld. Tegelijkertijd wordt er ook gehoor gegeven aan de nieuwe kieswet van 2019 en mogen gemeenteraadsleden geen lid meer zijn van het stembureau. 

Door geen gemeenteraadsleden meer in te zetten bij alle verkiezingen bevorderen wij de beeldvorming van ‘onpartijdigheid’ naar de inwoners

Informatie nota naar de gemeenteraad

Doelstelling is om uiterlijk om 23:30 uur de uitslag bekend te maken maar liever nog eerder. Daarbij moeten voorzitters een eenduidige manier van tellen gaan toepassen. Betere training, instructie, strengere selectie en hogere vergoeding van voorzitter zullen hier aan bij moeten dragen. Verder moeten er meer tellers komen, komt er een digitale stembureauhulp en zal per stembureau een ambtenaar gaan helpen. De eigen organisatie wordt ook anders ingericht om slagvaardiger te zijn op de dag van de verkiezingen.  Het budget voor de 3 verkiezingen in 2019 (Provinciale Staten, Europees Parlement en Waterschappen)  is  € 18.680,- hoger. 

De leden van een stembureau mogen tijdens de stemming geen blijk geven van hun politieke voorkeur. Vanaf 2019 zullen wij geen gemeenteraadsleden meer inzetten bij alle verkiezingen. Een aantal van de gemeenteraadsleden zijn namelijk lid van politieke partijen die ook mee doen aan andere verkiezingen dan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben belang bij de uitkomst van de stemming en kunnen daardoor als ‘partijdig’ worden ervaren door kiezers. “Door geen gemeenteraadsleden meer in te zetten bij alle verkiezingen bevorderen wij de beeldvorming van ‘onpartijdigheid’ naar de inwoners” aldus de informatie nota aan de gemeenteraad.