8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Hoofdweg na jarenlang politiek getouwtrek in 2019 op de schop

De Hoofdweg tussen Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel gaat begin 2019 op de schop. Dit gebeurt na een jarenlange politieke strijd tussen voor- en tegenstanders van een enkel- en dubbelbaans verkeersontsluiting.

In 2001 zijn er afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van Nesselande waarbij Rotterdam beloofd de verdubbeling van de Hoofdweg te betalen. Burgemeesters Opstelten (Rotterdam) en Bonthuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) komen dit overeen met een tijdsplanning van 52 weken in 2004. Daarna blijft het jaren stil over de Hoofdweg. Het verkeer loopt vaker en vaker vast op de Hoofdweg bij problemen op de A20. Rotterdam besluit om samen met de provincie aan de bel trekken bij de gemeente Zuidplas.

In 2011 komt er een voorstel in de gemeenteraad van Zuidplas voor een 2×1 rijstrook variant. Toenmalig wethouder Bosman had het idee dat het met wat aanpassingen wel goed zou komen.

Toenmalig wethouder Karakus (PvdA, Rotterdam) was het er niet mee eens en ging dreigen met aanwijzingen van de provincie als de gemeente Zuidplas toch niet voor een 2×2 variant ging. De gemeenteraad van Zuidplas kreeg eind 2013 ineens een voorstel met 2×2 rijstroken voorgelegd als enige alternatief. De gemeenteraad stond op zijn kop, hoe kon dit als konijn uit de hoge hoed komen terwijl er een akkoord lag over een 1×1 met Rotterdam. Met een kleine meerderheid werd het voorstel met 13 tegen 11 stemmen aangenomen.

Na de verkiezingen van 2014 was een van de speerpunten van het college dat er een heroverweging kwam van dit besluit. Uit onderzoek bleek dat met maatregelen er ook zonder een dubbele rijbaan veel bereikt kon worden. De gemeenteraad had in eerste aanleg wat scepsis, maar wethouder Langenberg van Rotterdam en Muller van Zuidplas waren het erover eens dat dit beste oplossing zou zijn. Uiteindelijk stemde de raad van Zuidplas unaniem in met het nieuwe voorstel van 2×1 rijstrook met een middenberm waardoor links afslaan niet meer mogelijkheid zou zijn.

De enige die niet blij was met het besluit tot 2×1 was wethouder Van Sluis van Capelle aan den IJssel. Niet alle bedrijven waren het er mee eens en de belangenvereniging heeft meerdere keren gesproken over het ontwerp met de keerlus. Toch is ook het bestemmingsplan door de gemeenteraad goedgekeurd en is er gestart met het maken van een plan. De gemeente Rotterdam betaald de aanpassingen zoals afgesproken.

De Hoofdweg gaat, 15 jaar na het eerste plan, beging 2019 op de schop. Door de aanpassingen moeten er diverse bomen gekapt worden. In de tekeningen staan al nieuwe bomen gepland. Er komen minder afslagen naar de parallelwegen en linksaf slaan is niet meer mogelijk. Wel kan men keren tegen de grens bij Capelle bij een keerlus.

Bij de Akeleibaan komen stoplichten daar zal de weg van 2 naar 1 rijstroken worden gemaakt. Ter hoogte van het Warmoezenierspad blijft een fietsoversteekplaats. Bij de laan van Avantgarde komt een turbo rotonde waarbij doorgaand verkeer naar Nieuwerkerk wordt gesplitst van afslaand verkeer naar Nesselande. De oversteek voor fietsers komt daar te vervallen en ter hoogte van de Britse Zoom komt de bushalte apart van de rijstrook te liggen.

De aankomende tijd zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid via Nesselande of via de N219 via Capelle Schollevaar. De verwachting is dat deze werkzaamheden in mei 2019 klaar zijn. Tijdens deze werkzaamheden zijn de bedrijventerreinen bereikbaar. Het doorgaande verkeer zal zoveel mogelijk worden omgeleid via de aangegeven omleidingsroutes.

Advertentie