Links deel van oppositie botst met VVD over verminderen sociale huurwoningen Esse Zoom Laag

Tijdens de behandeling van een raadsvoorstel om een deel van de woningen die bedoeld waren voor sociale huurwoningen om te zetten naar duurdere huurwoningen zijn de PvdA/GroenLinks en SP in botsing gekomen met de VVD. Volgens de VVD hadden de linkse partijen geen oog voor mensen die nu geen woning kunnen krijgen in het middensegment en wilden men niet kijken naar eventuele doorstroming. Esse Zoom laag is de laatste uitbreidingsmogelijkheid voor Nieuwerkerk aan den IJssel.

In het oorspronkelijke plan zou Vestia een aantal woningen als sociale huur ontwikkelen maar trok zich terug. Dura Vermeer, de bouwer, wilde wel ontwikkelen maar dan wel door 56 van de 112 woningen omzetten naar middelhuur. De strook in het plan hiervoor krijgt van ook nog 4 woningen meer door 60 sociale huurwoningen waarvan 30 minder dan 640 euro per maand en 30 minder dan 711 euro per maand kosten. De middelhuurwoningen zouden minder dan 850 euro per maand aan huur opbrengen.  Volgens de gemeente is er voor beide doelgroepen een grote vraag en wordt de groep van midden inkomens hiermee bediend.

Raadsleden Damen en Baas waren het hier niet mee eens. Volgens Damen (PvdA/GL) wordt vooral de projectontwikkelaar hier beter van en is het tekort te groot aan de onderkant van de huurmarkt. Baas (SP) was boos omdat al eerder ook al een strook van sociale huurwoningen in 2014 uit het plan is gehaald voor duurdere koopwoningen. De beiden fracties vonden dit besluit niet kunnen en dienden een motie van afkeur in. Raadslid Baas trok zijn veren in die hij vorige jaren gaf aan wethouder Hordijk. VVD raadslid Wiegman bleef kalm maar wel boos en verweet beide partijen niet te willen kijken naar de middengroep die nu steeds buiten de boot valt. Men moet niet alleen naar onder maar ook naar huren voor boven modaal denken. NEZ vreest dat te weinig woningen voor jongeren waardoor ze niet meer in het dorp kunnen blijven wonen.  Peter Molenaar van CU/SGP is er van overtuigd dat doorstroming kan plaatsvinden van lage naar de middelhuren.

Wethouder Hordijk was best wel geraakt door de “veren” sneer van de SP. Hij vond de motie nergens op slaan en de afgelopen jaren heeft hij juist geknokt voor meer sociale huurwoningen. “De afgelopen jaar is er geen sociale huurwoningen verkocht door Vestia. Meneer Baas mag zijn veren houden want die jeuken” aldus de geïrriteerde wethouder. De tweede termijn bleef een welles nietes discussie die vaak al vooruit liep op de komende discussie over de woonvisie. De motie bleef staan maar kreeg geen verdere steun. De PvdA/GroenLinks en SP stemden tegen het voorstel, de rest steunde het voorstel van het college waardoor het plan door gaat.

Foto boven : SP fractievoorzitter met zijn teruggetrokken veren, foto Rob Belterman.