Gemeente neemt woonvisie aan; merkt de inwoner er iets van?

De gemeenteraad van Zuidplas heeft op woensdag 23 januari de Woonvisie 2025 aangenomen. Het 57 pagina’s tellende stuk beschrijft volgens de opstellers hoe Zuidplas een aantrekkelijke woongemeente kan blijven voor huidige en toekomstige inwoners.

In het stuk wordt duidelijk dat er in 2030 naar verwachting 3.250 meer woningen nodig zijn in Zuidplas. Dit zijn 2.350 koopwoningen, 720 sociale huurwoningen en 180 woningen in de zogenoemde middenhuur. Tot 2030 is er vooral vraag naar eensgezins koopwoningen. Na 2030 wordt een flinke groei in de vraag naar gelijkvloerse woningen in de huursector verwacht door o.a. vergrijzing.

Het document is opgesteld op basis van de huidige verwachtingen en moet dienen als richtlijn voor alle nieuwbouwplannen in de gemeente. Het document is opgesteld voor de langere termijn. De daadwerkelijke uitwerking, die impact heeft op de inwoners in Zuidplas, volgt later. De gemiddelde inwoner zal niet op korte termijn iets merken van de visie; er worden de komende maanden geen extra nieuwe woonwijken uit de grond gestampt door het vaststellen van het document. Ook lijkt in het document, dat zich richt op de periode tot 2030, niet snel een einde te maken aan de krappe sociale huurmarkt in de gemeente Zuidplas. Alleen door een flinke doorstroming wordt het probleem waar starters in Zuidplas mee te maken hebben opgelost. In de praktijk blijkt dit weerbarstig; inwoners blijven vaak liever in hun sociale huurwoning zitten omdat zij bijvoorbeeld geen aanzienlijk betere woning krijgen door de gespannen koopmarkt en een gebrek aan betaalbare koopwoningen.

Voor inwoners is met de vaststelling van het stuk nog niet duidelijk wat er verbetert op het gebied van wonen in Zuidplas. Ondanks problemen die bijvoorbeeld starters ook de komende jaren zullen blijven ervaren bij het zoeken naar woonruimte gaf de gemeenteraad op woensdagavond complimenten voor het document. Wel legden alle partijen hun typische accenten op de gebieden die volgens hen anders of beter moesten. VVD, ChristenUnie-SGP, CDA en D66 vroegen aandacht voor het scheefwonen in Zuidplas. Scheefwonen betekent dat iemand in bijvoorbeeld een sociale huurwoning woont terwijl deze persoon qua inkomsten eigenlijk zou moeten doorstromen naar een middenhuur- of koopwoning.

Opvallendste inbreng van de vergadering kwam van VVD-raadslid Jos Wiegman. De VVD-er maakte een groot punt van het feit dat de gemeente bij nieuwbouw niet werkt met het politiekeurmerk “Veilig Wonen” maar met een keurmerk met minder strenge eisen. Verantwoordelijk wethouder Hordijk, ook VVD-er, gaf aan dat een dergelijke maatregel neerkomt op circa €800,- extra per huis. Wiegman vond dit geen groot bedrag voor een huis dat 50 jaar meegaat en suggereerde dat de wethouder een onverantwoord standpunt innam en vroeg of zijn partijgenoot wist welke impact een inbraak heeft. Wethouder Hordijk gaf aan dat er weleens zelf bij hem ingebroken is dus dat hij de impact kende. Daarnaast gaf Hordijk aan dat een politiekeurmerk geen garantie is dat er nooit wordt ingebroken. Uiteindelijk werd de motie met steun van VVD, CU-SGP, CDA, D66 en PvdA-GL met een ruime meerderheid aangenomen.

Waar VVD-er Wiegman zijn partijgenoot en wethouder het vuur aan de schenen legde over onder andere het politiekeurmerk nam D66-raadslid Klovert het meermaals voor de wethouder op. “Het begint een schizofrene wereld te worden, een VVD-raadslid die z’n wethouder aanvalt en een D66-raadslid die hem verdedigt” aldus Klovert. D66 gaf verder voornamelijk aan tevreden te zijn met het stuk. Deze partij legde vooral de nadruk op duurzaamheid.

De PvdA-GL en SP-fracties maakten van de hoeveelheid voor sociale huurwoningen een punt. De fracties vinden dat er in vergelijking tot de doelgroep te weinig sociale huurwoningen worden gebouwd. Het CDA was voornamelijk trots over het feit dat er veel partijen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het stuk. Daarnaast vroeg de partij aandacht voor het faciliteren van experimentele woonvormen. NEZ herkende veel van het eigen verkiezingsprogramma in de nu opgestelde woonvisie. De Cu-SGP vroeg aandacht voor het feit dat jonge gezinnen vertrekken uit Zuidplas omdat er te weinig betaalbare woningen te vinden zijn. Ook de bereikbaarheid in Zuidplas is erg belangrijk voor de fractie. Daarnaast moest Zuidplas vooral geen “Wassenaar in de polder” worden. De sociale samenhang in de wijken en buurten van Zuidplas is erg belangrijk voor deze partij.

Opvallend aan de bespreking van het stuk was het hoge aantal interrupties van raadsleden. Een interruptie is wanneer een raadslid een ander raadslid tijdens een betoog vragen stelt. Op enig moment leek het voor een aantal raadsleden een “sport” om zo vaak mogelijk een ander raadslid met een vraag te onderbreken. Sommige raadsleden leken hiermee uit te proberen hoe snel de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad ingreep. Uiteindelijk kregen een aantal raadsleden te horen dat ze geen interrupties meer mochten maken tot de volgende spreker. De vergadering op woensdag 23 januari was de tweede raadsvergadering die werd voorgezeten door waarnemend burgemeester Stoof.

Reacties