Zuideinde richting Middelweg Zevenhuizen maanden afgesloten

Het Rotterdamse deel van het Zuideinde vanaf de Brandingdijk naar de Middelweg is een paar maanden afgesloten in verband met werkzaamheden. Zowel de beschoeiing van de Ringvaart wordt aangepast als ook het asfalt wordt vervangen. Dat laatste is hard nodig, Zuidplas heeft dit al in 2016 deze werkzaamheden op haar grondgebied laten uitvoeren.

Het asfalt is erg slecht en versleten en in 2015 is er een akkoord gesloten tussen de gemeenten Rotterdam en Zuidplas met de provincie Zuid Holland om de weg fietsveiliger te maken. De lijnbus 175 is verplaatst naar de Zuidplasweg en de N219 en er is een knip gemaakt. Verder is de weg tussen de van Oudheusdenlaan en het dorp Zevenhuizen ingericht als fietsstraat voor de vele schoolkinderen die daar fietsen. De provincie betaalt mee aan de herinrichting van het hele Zuideinde tussen het dorp Zevenhuizen en de Brandingdijk in Nesselande.

Halverwege is er een knip in de weg met camerabewaking door handhaving van Rotterdam. Wie geen ontheffing heeft kan een boete verwachten bij doorrijden. De omrijroute is vanaf Nesselande via de N219 en dan bij de eerste rotonde naar de Koningsbrug en rechtdoor via van Oudheusdenlaan en de Slingerkade naar de Middelweg. De werkzaamheden duren tot en met april.