Cultuurplatform gaat zorgen voor meer cultuur voor de inwoners

Op donderdag 31 januari hebben zeven cultuurorganisaties en wethouder Verbeek namens het college van Zuidplas een intentieverklaring getekend om een cultuurplatform te gaan vormen voor de gemeente Zuidplas. Volgens wethouder Verbeek zal dit gaan leiden tot een verbinding met alle culturele organisatie waardoor er meer activiteiten komen, iets waar de inwoners van gaan profiteren.

Afgevaardigden van stichting Cultureel Netwerk Zuidplas (SCNZ), Stichting Beeldende Kunst Zuidplas (SBKZ), de Bibliotheek De Groene Venen, Muziekonderwijs Zuidplas (MOZ-Art), Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla) en de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) hebben allen een handtekening gezet onder de verklaring. Deze ondertekenaars zijn de koplopers en de gemeente tekent ook bewust mee om zo te laten zien dat Zuidplas ook gaat voor inclusivieit. De wethouder benadrukte dit een goede start is voor een mooie toekomst.

Het Cultuurplatform zal dit voorjaar betrokken worden bij het opstellen van een nieuwe cultuurvisie voor de komende vier jaar. Dat gebeurt in nauw overleg met andere culturele partners, bedrijven en individuele inwoners. Op 12 maart 2019 vindt een bijeenkomst plaats voor alle culturele ambassadeurs in de gemeente. Verder is een van de taken van het Cultuurplatform om in 2019 een activiteitenplan op te stellen voor een betere samenwerking tussen de partijen.

Verbeek benadrukte dat het dit een startgroep is en dat uiteindelijk zoveel mogelijk culturele organisaties gaan aansluiten. Op 12 maart heeft de gemeente een avond gepland voor alle culturele ambassadeurs uit Zuidplas. Een van zijn doelen is een nieuwe cultuurvisie.

Bram van Vliet (Swanla) tekent bij wethouder Verbeek