Optocht van de oude naar nieuwe school in Moerkapelle

Op woensdag 20 februari hebben de leerlingen van de Rehobothschool in Moerkapelle in een optocht de verhuizing gestart van het oude gebouw aan de Raadhuisstraat naar de Brede School in de Jonge Veenen in Moerkapelle. Veel ouders kwamen naar deze lange rij kinderen kijken.

De bonte stoet van leerlingen werd aangevoerd door de kinderen uit groep 1 en in de groepsvolgorde liep men met groep 8 achteraan. De stoet werd vooraf gegaan door enkele slagwerkers. Eenmaal aangekomen was het wachten totdat directeur Ronald Remmers het startschot gaf en een confetti bom los ging. De driejarigen mochten de drie ingangen openen.

De kinderen mochten hierna allemaal de school in en hebben zo allemaal gezien welke plek ze hebben na de voorjaarsvakantie als de eerste echte schooldag aanbreekt. De donderdag en vrijdag voor de vakantie hebben ze een extra vrije dag door de verhuizing en inrichting. Deze zal ook tijdens de voorjaarsvakantie doorgaan.

Informatie en foto’s : Jacolien Rog