8.5 C
New York
maandag 8 maart 2021

Gemeenteraad Zuidplas niet blij met geringe invloed op het recreatiekader Rottemeren

De gemeenteraad van Zuidplas was niet blij met de geringe invloed die zij krijgt op het recreatiekader Rottemeren. Er was nog geen regionaal kader voor de gemeenschappelijke regeling en die moest er nu komen op een aantal pijlers. Maar behalve op de inhoud was de raad vooral kritisch op de vorm en manier waarop zij geringe invloed hadden op de toekomst van het gebied.

Frans Klovert (D’66) was erg kritisch over het stuk, wat is het nou? Een plan, een kader of een visie? Hij vond het eerder al een gelikt marketing plan en in hoeverre wijkt het af van de reeds bestaande besluiten van de gemeenteraad over recreatie en evenementen? “Gaan we weer over aantallen en grootte de discussie aan van een festival?  Verder vond hij teveel aandacht voor actieve recreatie en te weinig voor natuurbehoud.

Peter Molenaar (ChristenUnie/SGP) was helder : “Onze fractie is duidelijk : we moeten het gebied koesteren en dan krijgen we dit document. Ons is het niet helder, is het een kader, is het een visie? En wat als we het aannemen vanvond? Is dan de rol van de gemeenteraad in het vervolg van het proces uitgespeeld?”. Molenaar vond het voorstel als het nu ligt niet goed voelen en vroeg zich af wat de rol is van de eerdere vastgestelde recreatievisies in Zuidplas? Zowel windmolens als een biomassacentrale ziet de fractie niet zitten in dit recreatiegebied.

Wat als we het aannemen, is dan de rol van de gemeenteraad in het vervolg van het proces uitgespeeld?

Peter Molenaar (ChristenUnie/SGP)

Martin Damen van de PvdA/GroenLinks was blij met de duidelijke antwoorden en dat het nu helder was voor de fractie. Hij had geen inhoudelijke kritieken zoals de andere fracties. Hij vroeg of er alles aan gedank kan worden dat de waterberging blijft en aandacht voor bijen in dit gebied.

 Cindy Uit De Bulten (VVD) vond dat er voor de actieve en rustige recreant voor ieder wat wils moest zijn, ze wil graag lokaal georiënteerde activiteiten bij de roeibaan en is van mening dat als de exploitatie van het natuurgebied geld kost dat ook tegenover moet stellen met bijvoorbeeld horeca ondernemers. Het idee van windmolens in de polder moet de VVD niet aan denken.

Tinet de Jonge van het CDA vond de antwoorden juist niet zo duidelijk en vond het plan te veel richten op actieve belevenis en wil juist de rust en ruimte behouden. Richt het gebied in met overleg met bijvoorbeeld ouderenbonden en soortgelijke organisaties was haar advies aan de wethouder. Ook vroeg de Jonge om betere parkeervoorzieningen rond de Hennipgaarde.

Central Park verwatert bij de aanblik van onze Rottemeren

Tinet de Jonge (CDA) over de vergelijking van gebied met Central Park

Van Drenth vond het plan de verdere vertrutting en laakte het idee dat alles maar moet passen op een klein stukje land, hij vond ook de raad te veel al invullen en vond dat er eerst naar de grote lijnen gekeken moest worden. Hij vroeg zich oprecht af hoe het een stiltegebied kan worden met alle vliegbewegingen laag over het gebied.

Baas van de SP was vooral bezorgd over het natuurbehoud. Er zijn volgens hem veel vogelsoorten die broeden en willen we daar een kanoroute langs als actieve sporters. Een nest dat verstoord is komt niet meer goed en wat als een kanoër dit veroorzaakt? Hij was van mening dat de Flora en Fauna naast de recreant kan leven maar nooit het onderspit mag delven.

Na de stroom van de vele opmerkingen en kritieken kwam wethouder de Haas aan het woord. De hamvraag over het document was voor hem klip en klaar het was een kader en het DB van het recreatieschap noemt het een toetsingskader. Na doorvragen van raadslid Molenaar bleek dat de raad het kader vaststelt en dan als participant mee kan denken aan het uitwerkingsplan maar niet meer in stemming komt tenzij bestemmingsplan moet worden aangepast. Ook Tinet de Jonge vraagt zich af wat de invloed dan is van het raadslid. De Haas stelt voor om het document terug te laten komen als wederom een opiniërende bespreking en dat fracties dan moties kunnen indienen. Met deze moties gaat de Haas naar het bestuur om deze er in te krijgen. Naast Zuidplas zitten Rotterdam en Lansingerland in het bestuur van het recreatieschap. Er is een aardige discussie over de democratische legitimatie van de gemeenteraad en de raad is hoorbaar niet blij met de beperkte rol maar die is zo vastgelegd in de rol als verbonden partij.

De Haas legde verder uit dat het bedoeling is dat de lokale kaders worden verwerkt zoals de recreatievisie en de evenementvisie. Daar hoort ook het besluit van Zuidplas bij dat er geen windmolens op het grondgebied van Zuidplas gaan komen. Over de komst van een Biomassacentrale zal de gemeenteraad gaan en niet het recreatieschap. De Haas gaat het voorstel van het kanoverbod van de SP meenemen en benadrukte dat de waterberging behouden bleef.

Het college zal op korte termijn een procesvoorstel doen voor de moties op dit voorstel en dan komt het zo snel mogelijk terug bij de gemeenteraad.

Advertentie

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg