‘Rent-a-Cop’-dag Zuidplas en Waddinxveen: 91 processen-verbaal uitgeschreven

Op donderdag 28 maart heeft de politie – samen met handhavers van de gemeenten – in Zuidplas en Waddinxveen de handen vol gehad aan veel verzoekjes van inwoners. Tot en met een week geleden konden inwoners locaties opgeven waarvan ze vonden dat er (vaker) gecontroleerd moest worden. De agenten en handhavers hebben zich vrij kunnen maken om op veel van de opgegeven locaties een controle te houden. De personen, die een proces-verbaal ontvingen, waren mogelijk ontevreden over dit initiatief, maar wijkbewoners waren blij met de gehouden controles.

Rent-a-Cop is een initiatief dat al vaker bij de politie gebruikt is. Met het project wil de politie in contact komen met burgers om wijkproblematieken in kaart te brengen. Op die manier kunnen agenten ingezet worden op de plekken waar dat (in de ogen van burgers) écht nodig is. Het doel van dit initiatief is om de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten, tevredenheidsgevoel van de inwoners te verhogen en om het contact met de burger te versterken. Ook sluit de politie op deze manier goed aan bij de veiligheidsbehoeften van de inwoners in de wijk.

Op veel van de opgegeven locaties leverden de controles overtredingen op. Wijkbewoners hadden de locaties aangedragen, omdat ze vinden dat bestuurders het naar hun idee niet zo nauw nemen met de (verkeers)regels. Er is op zeer veel locaties gecontroleerd: niet overal waren overtredingen geconstateerd, maar op onderstaande locaties werden bij elkaar 91 processen-verbaal uitgeschreven. Het viel de politie op dat er mensen zijn, die niet weten hoe hard ze in hun eigen straat mogen rijden, te hard gaan en dus een proces-verbaal hebben ontvangen.

De politie herhaalt deze actie in het najaar van 2019.

Parkeren basisscholen
2x proces-verbaal voor foutief parkeren

Snelheidscontrole Schielands Hoge Zeedijk
3x proces-verbaal voor snelheid

Snelheidscontrole ’s-Gravenweg Nieuwerkerk
2x proces-verbaal voor snelheid

Rijden met scooter over fietspad Groenezoompad Nieuwerkerk
2x proces-verbaal voor rijden over fietspad
1x proces-verbaal voor niet kunnen tonen rijbewijs

Parkeren Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht
46x proces-verbaal voor blauwe-zone of foutief parkeren

Parkeren Zevenhuizen basisschool
1x proces-verbaal foutief parkeren op trottoir

Snelheid K.W singel Waddinxveen
2x proces-verbaal snelheid

Zevenhuizen Koningskwartier
1x proces-verbaal gordel

Zevenhuizen Noordeinde
1x proces-verbaal snelheid

Snelheid Beijerincklaan – Waddinxveen
14x proces-verbaal snelheid

Parkeren Gouweplein – Waddinxveen
1x proces-verbaal foutief parkeren

Snelheid Moerkapelse-zijde
1x proces-verbaal snelheid

Wildplassen Moordrecht
1x proces-verbaal

Mobiel bellen K.W. Singel Moordrecht
1x proces-verbaal

Snelheid Middelweg Moordrecht
11x proces-verbaal

Snelheid Prins Alexanderlaan Nieuwerkerk
1x proces-verbaal