Watersport verenigingen in Zuidplas pleiten voor één nieuw zwembad

De watersport verenigingen in Zuidplas pleiten voor een nieuw zwembad. Dat is te lezen in een brief de verenigingen hebben verstuurd aan de gemeente Zuidplas tijdens de participatie van de nieuwe sportvisie. Het college van B&W hebben alle inspraak in een informatienota samengevat en aan de gemeenteraad verstuurd.

ZPV Barracuda en de NOV Potvis hebben in samenspraak met Orka 97 een verkenning gemaakt van gezamenlijke wensen maar, gelet op de aard van de sportactiviteiten, zijn er ook wensen die specifiek gericht zijn op de zwem-, polo-, en duiksport.

In deze verkenning zien de verenigingen geen weg in het verbouwen van de huidige zwembaden “Wij zijn van mening dat de bestaande locaties niet de mogelijkheid bieden om door aanpassingen alsnog te voldoen aan onze wensen voor de water- en wedstrijdsport”.  De voorkeur heeft een nieuwbouw met daarin een wedstrijdbad en een doelgroepenbad van 25 meter. Op dit moment is er maar 1 diep bad waardoor activiteiten vaak laat pas voor de verenigingen kunnen starten waardoor jeugdleden afhaken. De verenigingen missen ook voldoende ruimten naast het zwembad voor verenigingsactiviteiten zoals cursussen, vergaderingen en opslag. 

Wij zijn van mening dat de bestaande locaties niet de mogelijkheid bieden om door aanpassingen alsnog te voldoen aan onze wensen voor de water- en wedstrijdsport

Barracuda, NOV Potvis in samenspraak met Orka’97

Naast de algemene wensen zijn er ook verenigingsspecifieke wensen. Zo is het water vaak boven de 30 graden celsius in diepe bad. Uit onderzoek van de KNZB blijkt het te warm water ongezond is om in te sporten en dat het Polderbad voor enkele wedstrijden steeds weer dispensatie moet vragen. Orka’97 en Barracude vragen een installatie die snel het water temperatuur kan aanpassen naar de door de KNZB gestelde temperatuur.

Voor wedstrijden zijn de baden in het Polderbad als in de Zuidplas ook te smal, er zijn te weinig banen en het bad is te kort. De wens voor beiden zwemverenigingen is dan ook een 25 meter bad en als het kan 8 tot 10 banen breed. De huidige startblokken in het Polderbad zijn niet goed geschikt voor zwemwedstrijden. De blokken zijn te groot, missen grip en hebben niet de gewenste hoek. In samenspraak met stichting Polderbad is gekeken naar vervanging, maar door de gevlochten staalconstructie is verwijdering van alleen de blokken niet mogelijk. Een nieuw zwembad biedt de mogelijkheid om goede, hedendaagse wedstrijdstartblokken neer te zetten, die eventueel in combinatie met ander gebruik van het zwembad ook demontabel zijn.

De combinatie van ligging van de huidige tribune, de luchttemperatuur en de ramen achter de tribune maakt dat het vaak niet prettig is voor toeschouwers om bij trainingen of wedstrijden daar aanwezig te zijn. Aanpassing is niet mogelijk op de huidige locatie. Een nieuw zwembad biedt de mogelijkheid om dit nieuw op te zetten, waarbij de wens uitgaat naar een stadionmodel met kuipstoeltjes. Daarnaast hebben de verenigingen de wens om ruimte te hebben voor één of twee mobiele tribunes die bij bepaalde wedstrijden tijdelijk geplaatst kunnen naast de reeds bestaande tribune.

Potvis vraagt aandacht voor de diepte van het bad ; De maximale diepte van het Polderbad is 1,90 meter. Daardoor is het niet mogelijk alle soorten opstijgingen, goed en onder strikt gecontroleerde omstandigheden, te oefenen. (Dit soort oefeningen zijn voor duikers van groot belang. Te vergelijken met een goede zwemslag bij de zwemsporten.) Hierdoor moeten we ons ook bij landelijke activiteiten beperken tot die onderdelen waarbij de diepte een minder belangrijke rol speelt. Binnen de duiksport beperkt de geringe diepte ons ook bij de werving van nieuwe leden. Voor Potvis is het een lang gekoesterde wens om  in bezit krijgen van een eigen luchtcompressor. Dit is in het huidige zwembad geen haalbare kaart.

Naast de uitgebreide wensen vragen de verenigingen ook om In het nieuwe zwembad gebruik te gaan maken van zoutelektrolyse in plaats van Chloor, electronisch scorebord met tijdwaarneming, onderwaterverlichting, een waterpoloring op de bodem van het bad en een jurykamer.

De verenigingen lijken een lange wensen lijst maar veel zwembaden in de regio hebben de afgelopen jaren al deze investeringen hebben gedaan volgens de verenigingen. De verenigingen zien ook een verdienmodel met de aanpassingen : ‘ZPV Barracuda, de NOV Potvis en Orka 97 beseffen dat zij vragen om een grote investering. Zoals gezegd beperken zij zich in dit stuk tot de wensen die specifiek zijn voor de sporten die zij beoefenen en met een warm hart uitdragen. De verenigingen zien echter ook financiële voordelen na de realisatie van een nieuw zwembad. Waarbij een combinatie met bij voorbeeld een nieuwe sporthal zeker het overwegen waard is’

Hoe het verder er uit gaat zien is nog niet bekend, in de informatienota schrijft het college over de vervolgstappen : “Met de Sportverenigingen, Sportstichting Zuidplas en de besturen van andere multifunctionele sportaccommodaties zullen wij uitvoering geven aan de benodigde maatregelen die vorm en inhoud geven aan de in het collegeprogramma 2018-2022 geformuleerde doelstellingen voor de sport in Zuidplas. Het resultaat is een nieuwe Sportvisie met bijbehorend actieprogramma