8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Platform gehandicapten & chronisch Zieken Zuidplas stroopt de mouwen op


Het platform gehandicapten Zuidplas maakt een frisse nieuwe start door een uitbreiding van de doelgroep. Ze willen er in het vervolg niet alleen zijn voor mensen met een handicap maar ook voor mensen met een chronische ziekte. Gouwe IJssel Nieuws sprak met hen over de doorstart en wat ze willen bereiken in Zuidplas.

De planning voor de doorstart met bekendmaking lag na de zomervakantie, maar na een mislukt opinieartikel op een nieuwssite koos het bestuur ervoor om zich eerder aan het brede publiek voor te stellen. Danny Rombouts en Joke Verdoold vertellen hun verhaal en vooral wat hun plannen zijn voor de toekomst. Plannen die ambitieus klinken, maar volgens Rombouts haalbaar zijn: ”We zijn er nu ingedoken en we gaan voor een brede achterban. Daar moeten we veel voor doen maar dat geeft niet. We proberen veel vrienden te krijgen voor ons platform, aanmelden kan gratis op onze site”.

Verdoold legt uit dat hun plannen enthousiast werden ontvangen door de gemeente en door de Adviesraad Zuidplas. Deze adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Een overlap of dubbel werk met de adviesraad ziet Verdoold echter niet: ”De adviesraad zit meer op regels en beleid, wij zijn veel meer met praktijkzaken bezig en daarmee kunnen we elkaar echt versterken! “.

Rombouts legt uit waarom het Platform ook uitgebreid is met chronisch zieken. “Mensen met een chronische ziekte voelden zich niet vertegenwoordigd omdat een chronische ziekte vaak niet zichtbaar is. Iemand met een chronische ziekte voelt zich vaak niet gehandicapt. Maar die doelgroep is wel enorm groot en hoort dan ook vertegenwoordigd te worden door het platform”.

Iemand met een chronische ziekte voelt zich vaak niet gehandicapt

Danny Rombouts, voorzitter PGCZ

Het Platform gaat zich de aankomende tijd veel meer presenteren en hoopt straks ook een bestuur met bestuursvertegenwoordiging uit alle dorpen te hebben, Rombouts komt uit Moerkapelle en de drie andere bestuursleden (Verdoold, Van Suchtelen van de Haare en de Lange) komen uit Moordrecht. “Onze doelstelling is dat we uit Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen versterking krijgen zodat we alle dorpen kunnen vertegenwoordigen. We hebben nog vacatures voor algemeen bestuurslid’ bestuursleden. Aanmelden kan altijd via onze website” legt Rombouts uit.

Het Platform heeft een aantal doelstellingen en één daarvan is het creëren van een kennisbank waar inwoners met vragen terecht kunnen. “We willen de mensen verwijzen naar de goede instantie of in de goede richting. Mensen worden vaak al moe dat alles uit handen wordt genomen en wij willen dat zeker niet doen, we willen de inwoners helpen in de goede richting. Daarnaast willen we informatieavonden met thema’s gaan organiseren waar mensen zich kunnen laten informeren. Hierbij gaan we dan ook passende sprekers zoeken. We willen die avonden in alle dorpen gaan organiseren”.

Voor deze avonden worden ook nog vrijwilligers gezocht, vaak voor de kleine klusjes zoals het aannemen van een jas of iemand ophalen en thuisbrengen. Die ‘ad-hoc-helpende-handjes’ worden ook voor andere taken gezocht. Hiermee hoopt het platform een breed gedragen achterban te krijgen. Ze gaat ook met de gemeente zelf in gesprek, na het zomerreces gaan ze op bezoek bij de wethouders De Haas en Schuurman.

Bestuursleden De Lange en Verdoold met wethouder Schuurman in het midden

Verdoold legt ook uit dat ze achter lopende zaken aan blijft zitten zoals bijvoorbeeld het rolstoeltoegankelijk maken van bushaltes. “Er is landelijk afgesproken dat er zoveel mogelijk bushaltes toegankelijk worden gemaakt, hiervoor is geld beschikbaar bij de provincie. Door de toegankelijkheid halen we mensen uit het isolement!”. Ze deinst er niet voor terug om kritisch te zijn, dat bleek toen de gerenoveerde bushalte aan de Batavierlaan (zie onderstaand filmpje) toch nog een minpuntje vertoonde.

Deze enorme drive en doorzettingsvermogen is ook bij Rombouts terug te vinden. Hiermee hopen ze de mensen met een handicap en met een chronische ziekte te kunnen vertegenwoordigen én te kunnen helpen met raad en daad. “Hoe meer mensen ons steunen door gratis vriend van de stichting te worden, des te beter wij hun en onze belangen kunnen behartigen en hoe meer de mensen van onze doelgroep zich gesteund gaan voelen”. Wie meer wil weten, vrijwilliger wil worden, een bestuursfunctie wil vervullen of vriend wil worden kan naar onze website: https://pgczuidplas.nl

Advertentie