Nostalgie in de Hennipgaarde, Zevenhuizen. Haver oogsten