BannerGrondVoorEenHond

8.5 C
New York
donderdag 13 augustus 2020

BannerGrondVoorEenHond

VVD Zuidplas wil verlaging rioolheffing per 2020

Op 2 december 2019 heeft het college van B&W de vastgestelde belastingverordeningen gepubliceerd. Hierin zijn de tarieven opgenomen, zoals die in 2020 door onze inwoners en ondernemers betaald moeten worden.

De rioolheffing is voorlopig vastgesteld door het college. Er is door het college van B&W aangegeven dat het onderzoek naar een mogelijke verlaging nog niet is afgerond. De definitieve vaststelling van het tarief volgt pas in januari.

Het voorlopig vastgestelde jaartarief is hetzelfde als voorgaande jaren (247,20 euro per aansluiting). De VVD Zuidplas heeft hier met verbazing kennis van genomen, de liberalen hebben zowel bij de behandeling van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) als bij behandeling van de begroting voor 2020 gepleit voor verlaging van de rioolheffing.

De kosten voor slootvuil en baggerwerkzaamheden (50.000 euro per jaar) werden voorheen betaald uit de rioolheffing. Dit is nu ondergebracht onder het budget voor de buitenruimte (IBOR).

Raadslid Leendert Karreman uit zijn ongenoegen over de voorgestelde rioolheffing: “Ondanks ons aandringen moeten we helaas concluderen dat er nog geen voorgestelde verlaging van de rioolheffing zichtbaar is.

Wij willen de toegezegde verlaging van de rioolheffing snel terugzien in de tarieven.

Leendert Karreman – VVD

Over het onderzoek in aanloop naar het nieuwe rioleringsplan zegt hij: “Uit analyse van het huidige plan blijkt dat er minder geld nodig is in het nieuwe rioleringsplan. De rioolheffing kan dus naar beneden worden bijgesteld. Wat de VVD betreft doen we nu al een tegemoetkoming ter compensatie van de stijgende afvalkosten.

Karreman heeft de vaststelling van de rioolheffing geagendeerd voor de komende raadsvergadering van 17 december. “Ons doel is helder, wij willen de toegezegde verlaging van de rioolheffing snel terugzien in de tarieven. We willen niet dat onze inwoners en ondernemers meer belasting betalen dan nodig is.”

Volg het laatste nieuws

2,292FansLike
322VolgersVolg
509VolgersVolg