8.5 C
New York
maandag 6 juli 2020

Nieuwe parkeermeting moet commissie overtuigen dat Twee Gebroeders in Dorrestein er kan komen

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het gezondheidscentrum de Twee Gebroeders aan de Beijerinckstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel ging het vooral over het parkeren, participatie en massaliteit.  Dit gezondheidscentrum zou op de plaats moeten komen van de leegstaande gebouw van de Rabobank.

De inspreker namens Plus supermarkt benadrukte dat zijn bedrijf niet tegen het plan is maar wel tegen de manier waarop de parkeerberekening is gemaakt en vreest de onbereikbaarheid en de verkeersveiligheid rond de supermarkt. Dat de supermarkt het serieus neemt blijkt wel uit het feit dat er een second opinion is op het parkeer onderzoek door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

De initiatiefgroep Dorrestein, die eerder al de Lidl wisten te stoppen, hebben ook moeite met de parkeertelling die de gemeente toont. Ze zien vooral in de avonduren een probleem als iedereen thuiskomt. Verder is men van mening De initiatiefgroep, bij monde van de heer Pauli, is het niet eens dat er inspraak is geweest op het plan en noemt de gesprekken informatief.  Dit werd later door de wethouder ontkent en vertelde dat de initiatiefgroep juist al aardig wat wijzigingen op het plan had weten te krijgen, Hordijk toonde zich dan ook verbaasd over deze stellingname en vond het participatieproces groter en uitgebreider dan bij andere vergelijkbare projecten.

Inspreker Matarazzi was nogal negatief over het plan en met name de massaliteit van het plan. Hij vroeg zich af hoe een gemeente die in haar structuurvisie spreekt over dorps wonen toch ineens in de zienswijze over stedelijk kan noemen. “Waarom zo groot gebouw op zo’n kleine postzegel?” betoogde de bewoner van de Beijerinckstraat. Hij was tevens van mening dat de participatie niet goed verlopen was omdat er alleen met de initiatiefgroep was gesproken. Hij vreest met een ingang aan de Beijerinckstraat daar overmatige drukte met parkeren, minder licht en meer geluidsoverlast. Hij vraagt dan ook het plan te heroverwegen.

“Waarom zo groot gebouw op zo’n kleine postzegel?”

bewoner van de Beijerinckstraat

Ook inspreker Lamers haalde de massaliteit aan van het gebouw, hij vreest dat de woongeluiden van bijvoorbeeld mensen op balkon straks in het hofje wel eens kon leiden tot geluidsoverlast daarom wilde hij minder woningen.  Namens de winkeliersvereniging sprak de heer Ammerlaan in en die benadrukte dat mensen het liefst met de wagen tot aan of in de winkel willen staan en ziet daarom het niet gaan gebeuren dat mensen 100 meter gaan lopen met boodschappen.

Na de insprekers, de vergadering was toen al een uur verder nam wethouder Hordijk een inleidend woord tot de commissie en vond dat er heel veel juist al besproken was tussen ontwikkelaar Stebru, de initiatiefgroep Dorrestein en de gemeente en dat veel onderwerpen van deze besprekingen wel geleid hebben tot aanpassingen tot de plannen maar niet alles gerealiseerd kan worden wat men wenst. Omdat er al 90 mensen interesse hebben getoond voor het plan om daar te gaan wonen zonder enige vorm van reclame benadrukt dat het een plan is voor algemeen belang en soms gaan algemene belangen voor individueel belang.

Helmer (PvdA/GroenLinks) had zorgen over dat de middel dure huur in een later stadium alsnog omgezet kan worden naar koopwoningen, Hoe gaat de wethouder dat voorkomen. Helmer was zelf wat gaan tekenen omdat de massaliteit van het gebouw niet in beeld kon krijgen met de platte tekeningen in het bestemmingsplan en vroeg om deze verbeelding vanuit college.  Wiegman (VVD) haalde oude herinneringen op van aanpassingen in Dorrestein en kreeg het niet bij elkaar berekend hoe heet nu zat met de sommen voor de parkeeraantallen. Hij benadrukte dat als het nu fout gaat, het probleem tot in de eeuwigheid zou blijven. Als voorbeeld noemde hij de stallingsgarage bij de Reigerhof.

Klovert (D66) vroeg zich af waarom er geen vaste parkeerplekken voor huisartsen zijn meegenomen in de berekeningen, bij de Hoed zijn deze plekken aanwezig. Klovert wilde weten in hoeverre er een overlag is met het plan van de Tweemaster. “Is er met de ontwikkelaar ooit besproken om bijvoorbeeld een parkeergarage onder het gebouw te maken?” vroeg de democraat.  Hij stelde vorm om te kijken naar vorm van het gebouw, een Pyramide vorm maakt het minder massaal.

“De Twee Gebroeders is straks al voor de tweede keer gezonken voordat er een steen is gelegd”

Paul van Drenth (NEZ)

Van Drenth (NEZ) vond dat het weer eens een lange verbale veldslag aan het worden was waarbij jaar na jaar zonder resultaat verstrijkt. “De Twee Gebroeders is straks al voor de tweede keer gezonken voordat er de eerste steen is gelegd” stelde hij en sprak zijn vrees uit dat door rekken en gang naar de Raad van State straks de zorgverleners zijn vertrokken.

Baas (SP) had diverse vragen ook over het parkeren. Hij had moeite met de aanname dat het wel goed zou komen met het gedrag van verkeersdeelnemers. Ook hekelde hij dat de ontwikkelaar het label gerenommeerd mee kreeg, volgens Baas horen stukken neutraal te zijn en zegt die term hem niks. Baas wilde de bescherming in het bestemmingsplan dat de huur niet naderhand koop kan worden.

Rabolocatie Dorrestein
Rabobank gebouw staat al 9 jaar leeg

Jansen (CDA) maakte bijna gehakt van de kwaliteit van de beantwoording van de zienswijzen. Hij vroeg zich af waarom het zo onduidelijk was waar wat nu was gewijzigd. Dit moest echt anders. Verder vond hij dat de parkeerdruk volgens hem wel meeviel als hij er was, iets wat Klovert ook had opgemerkt, in tegenstelling tot Wiegman. Jansen riep op om voor de inrichting van de buitenruimte toch samen te werken met de omwonenden.

Wethouder Hordijk en zijn ambtenaren hadden een kluif aan de beantwoording van de vragen die de commissie had gesteld.  Het parkeren werd verdere uitgelegd hoe men aan de berekeningen was gekomen en dat het soms een waterbedeffect heeft als er verderop parkeerplaatsen weg gaan. Uiteindelijk zegde wethouder Hordijk een nieuw parkeeronderzoek toe om zo de juiste gegevens te krijgen. Ook zal er in een memo de berekeningen beter worden uitgelegd op verzoek van raadslid Wiegman.  Volgens Hordijk was het plan eerst hoger en groter en is dit de uitleg. Raadslid Baas vroeg of het een soort van handjeklap was geworden in plaats van een plan, tot irritatie van Hordijk.

Om de zorgen over de overlast tijdens het bouwen te minimaliseren zal er een onderzoek komen van een specialistisch bureau die ook kijkt naar bijvoorbeeld gevolgen van het heien. De wethouder laat kijken naar het voorstel van Klovert over de piramidevorm en beloofde Helmer een verbeelding toe waarbij het wel zichtbaar is hoe het gebouw er uit komt te zien. Na een behandeling van drie(!) uur is het gezondheidscentrum de Twee Gebroeders nog niet besluitrijp maar hoopt de gemeente het aankomende besluit met nieuw parkeeronderzoek dichterbij gebracht te hebben.

Volg het laatste nieuws

2,271FansLike
322VolgersVolg
497VolgersVolg