8.5 C
New York
dinsdag 16 augustus 2022

Mozïek Wonen en gemeente Zuidplas verbeteren samen vijftigerjarenbuurt Moordrecht

Woningcorporatie Mozaïek Wonen uit Gouda en de gemeente Zuidplas slaan de handen ineen om in Moordrecht 175 woningen te vervangen door 185 nieuwe sociale huurwoningen. Op donderdag 13 februari is de overeenkomst getekend. Op hoofdlijnen zijn de plannen nu duidelijk. Met deze ondertekening start het uitwerken van de plannen.

In het gebied tussen de Sluislaan en de Oost Waalstraat in Moordrecht staan nu 175 sociale huurwoningen uit de jaren 50. Omdat de huidige woningen funderingsproblemen hebben èn omdat de bewoners ook graag willen dat de wijk wordt aangepakt, zoals zij kort geleden nog eens duidelijk hebben gemaakt aan gemeente en Mozaïek Wonen, wil Mozaïek Wonen de woningen gefaseerd vervangen door 185 nieuwe woningen.

Op hoofdlijnen zijn plannen nu duidelijk

In de afgelopen jaren hebben de gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen onderzocht welk plan gerealiseerd kan worden. Op hoofdlijnen is nu duidelijk wat er aan aantallen eengezinswoningen en appartementen gebouwd kan worden en hoe het verkeer en het parkeren een plek kan krijgen. Ook is onderzocht hoe we de huidige bewoners tijdelijk of permanent een andere passende woonruimte kunnen aanbieden, elders of in de nieuwe woningen. Door in fases te bouwen, kan bijvoorbeeld een deel van de huurders uit de oude woningen verhuizen naar de nieuwe woningen. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. Dit doen we in overleg met de Klankbordgroep die de bewoners in de wijk vertegenwoordigt.

Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: ” Mooi dat we samen met de gemeente optrekken. Ik verwacht dat dit project, na een lange periode van onderzoek en overleg, nu in een stroomversnelling komt. Dat is waar we voor onze huurders aan werken .”

Klankbordgroep vertegenwoordigt bewoners in de wijk

De huidige bewoners worden vertegenwoordigd in een Klankbordgroep voor dit project en de Huurdersvereniging (HBM) is ook betrokken bij de planvorming. Zij hebben intensief contact met de gemeente en Mozaïek Wonen. Tijdens twee bewonersbijeenkomsten zijn alle bewoners al geïnformeerd. Begin 2020 wordt duidelijk hoe de fasering eruit ziet en wanneer er gestart wordt met de eerste fase.

Foto’s : Thom Demmenie

Advertentie