8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Nieuwe ontwikkelaar meldt zich voor Geertruidahoeve – D66 wil geen maanden wachten zonder voortgang

Er heeft zich kortgeleden een nieuwe ontwikkelaar gemeld om een project te starten aan de Eerste Tochtweg in het Rijksmonument Geertruidahoeve. Dat is te lezen in de antwoorden op de schriftelijke vragen die de D66 fractie had gesteld aan het College van B&W van Zuidplas.

Behalve dat er een ontwikkelaar zich heeft gemeld staat er verder niks in de antwoorden van een concreet plan. Hiermee lijkt er weer een nieuw hoofdstuk gestart te worden in de ontwikkelgeschiedenis van deze historische hoeve in Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze hoeve staat ondertussen verder te verpieteren en is weer niet wind en regen dicht. Stormen Ciara, Dennis en Ellen hadden afgelopen vrij spel omdat een deel van het zeil van zijn plaats is en hierdoor de grote gaten in het dak zichtbaar zijn.

Dit is in strijd met de antwoorden aan de D66 fractie “De getroffen maatregelen hebben tot doel gehad het pand wind en waterdicht te houden. Dit ter behoud van het rijksmonument. Onze toezichthouders van de ODMH hebben hier frequent op toegezien. Wanneer er toch weer een zeil los zat, is door de ODMH contact opgenomen met de eigenaar. Deze heeft daarna het zeil hersteld. Door middel van deze maatregelen gaven wij de eigenaar voldoende tijd om planmatig het pand te herstellen“.

Situatie 17 februari 2020

“Het is goed om te lezen dat het meermaals stellen van vragen door de D66 fractie eindelijk hebben geresulteerd in een actievere houding vanuit het college” antwoord fractievoorzitter Klovert als reactie op de antwoorden aan Gouwe IJssel Nieuws. Klovert vroeg nadrukkelijk wat het College van B&W heeft uitgevoerd sinds de planvorming medio 2018 tot aan nu toe.

Na het principebesluit van het college op 4 december 2018 waarin is ingestemd met de realisatie van 29 wooneenheden is verder gewerkt aan de planvorming. Dit zou enkele maanden in beslag nemen wat vrij gebruikelijk is. Gezien de huidige marktomstandigheden en hoeveelheid aan projecten was er vertraging ontstaan bij de ontwikkelaar. De ontwikkelaar gaf voor de zomer van 2019 aan druk doende te zijn met het project en ons na de zomer in september 2019 weer verder op de hoogte te stellen. Gesprekken liepen toen met de provincie en beleggers om het plan te realiseren. Pas begin oktober 2019 bleek dat er problemen waren om tot realisatie te gaan komen. De gemeente heeft vanaf dat moment tot de afspraak op 4 december 2019 in meerdere gesprekken verwoede pogingen gedaan om te kijken of toch tot een haalbaar plan kan worden gekomen met de eigenaar en ontwikkelaar” legt het college uit in de antwoorden.

Geen of te trage beweging dan wat de D66 fractie betreft direct dwangsommen opleggen!

Frans Klovert – D66

Het blijkt dat handhaving met dwangsommen niet is toegepast omdat er een ontwikkeling leek aan te komen “Dit is bereikt door in te zetten op een goede verstandhouding met de eigenaar” schrijft de gemeente, die zich afvraagt of er met een nieuwe ontwikkeling moet worden gekeken naar een handhavingsprocedure met de ODMH. Het pand is in bezit van Gerrit van de Kamp , voorzitter van de politievakbond ACP.

Voor Frans Klovert is de tijd van wachten en wachten voorbij : “Het blijft echter zaak om druk te blijven uitoefenen op de eigenaar van de Geertruidahoeve en niet weer maanden te wachten op voortgang. Geen of te trage beweging dan wat de D66 fractie betreft direct dwangsommen opleggen!”.

situatie 17 februari 2020
Eerder interview met Klovert voor de Geertruidahoeve
Advertentie