8.5 C
New York
vrijdag 23 februari 2024

Opinie: OPROEP aan college partijen VVD en CU/SGP over recreatiewoningen

Beste collega’s van VVD en CU/SGP,

In het plaatselijk weekblad las ik dat jullie na het debat over de recreatieparken in de Raad, goede gesprekken hebben gevoerd met bewoners van de parken en dat jullie achter de schermen werken aan een oplossing. Zoals ik las gaan we kijken naar maatwerk. Fijn!

Vandaar mijn oproep aan jullie om als Raad het initiatief te nemen en te komen tot een begin van een oplossing.Als het gaat om de recreatieparken moet de gemeenteraad tot nieuwe inzichten en besluiten komen!

Jaren geleden is er een besluit door de gemeenteraad genomen dat er op onze recreatieparken niet permanent gewoond mocht worden. Vanaf dat moment wordt er gehandhaafd. Met de kennis van toen was dat een goed besluit maar wanneer we vandaag de dag kijken hoe het staat met onze recreatieparken moeten we constateren dat we een nieuwe weg moeten inslaan.

De parken in Moordrecht en Moekapelle hebben hun recreatieve bestemming allang verloren. Wanneer een kantoorgebouw of een bedrijventerrein zijn oorspronkelijke bestemming niet meer heeft dan gaan we ook aan de slag om te komen tot een andere oplossing.

De fractie van de PVDA/GroenLinks doet steeds pogingen om de fracties van de VVD, CDA en CU/SGP tot andere gedachten te brengen. Ze durven niet om het oorspronkelijke besluit van handhaven los te laten en op zoek te gaan naar een oplossing. Gevolg is dat we zien dat de recreatieparken verloederen, de bewoners zich geen raad weten en we als gemeente(raad) deze situatie laten voort duren.

Ook mijn fractie was jaren geleden voorstander van het huidige beleid maar we zijn tot het inzicht gekomen dat het tijd wordt om een nieuwe weg in te slaan. Zeker nu de minister toezeggingen heeft gedaan om ruimte te bieden aan gemeenten met parken die geen recreatiebestemming meer hebben. Laten we komen tot vormen van permanente woningbouw. Er is veel vraag naar betaalbare woningen voor ouderen, arbeidsmigranten en jongeren.

Martin Damen – PvdA/GroenLinks

Het wordt hoog tijd om te komen tot een oplossing en daarin moeten de college partijen VVD en Cu/SGP, durven een nieuwe weg in te slaan. Liefst met een oplossing die we als politieke partijen gezamenlijk nemen. Daarbij zal mijn fractie de politieke steun aan de wethouders van toen en nu blijven geven.

Ik verneem graag van jullie!

Martin Damen, raadslid
Zevenhuizen, 22 juni 2020

Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie