8.5 C
New York
woensdag 24 juli 2024

Wethouder Hordijk wil de Geertruidahoeve behouden, D66 ook, en Heemschut wil handhaving (+video)

D66 Zuidplas wil de Geertruidahoeve aan de Eerste Tochtweg redden, erfgoedvereniging Heemschut heeft een officieel verzoek tot handhaving ingediend en wethouder Hordijk liet voor de camera van Gouwe IJssel Nieuws weten dat dit niet zo lang door moet gaan, maar wil de oude hoeve behouden. Toch lijkt een snelle oplossing voor het vervallen rijksmonument niet snel nabij.

De erfgoedvereniging heeft de gemeente een officieel verzoek tot handhaving gedaan. “Heemschut heeft Burgemeester & Wethouders van de gemeente Zuidplas verzocht te
handhaven op verwijtbaar jarenlang verval van de Geertruidahoeve in Nieuwerkerk aan den
IJssel. De gemeente moet dan de eigenaar verplichten het monument in stand te houden.
Dit verzoek eindelijk op te treden betreft een Rijksmonument, dat door de eigenaar zwaar is
verwaarloosd. Zowel vanuit de gemeenteraad, als door de plaatselijke historische vereniging
is de gemeente keer op keer verzocht op te treden. Al jarenlang is Heemschut betrokken en
diende in 2016 al een eerder handhavingsverzoek in. Keer op keer trad de gemeente niet op
en gaf de eigenaar respijt
“, laat de erfgoedvereniging in niet mis te verstane woorden weten.

D66 wil kosten wat het kost de Geertruidahoeve redden. De partij vindt dat nu alles moet worden gedaan om de al 10 jaar zwaar verwaarloosde, vervallen Geertruidahoeve van de sloop te redden: “Onze fractie stelde meermalen schriftelijke vragen aan het College van B & W, voor het laatst begin 2020. Eerder, in 2017, hebben we in een debat de gemeenteraad erop aangedrongen dat de gemeente gebruik zou maken van haar wettelijke handhavingsbevoegdheid om de eigenaar te dwingen noodzakelijk onderhoud te plegen“. Volgens de vereniging is het de taak van de eigenaar voor de zorgplicht van de hoeve: “Heemschut constateert opnieuw dat het aan urgentie en focus heeft ontbroken. Iedere eigenaar heeft een zorgplicht voor zijn monument. Zo ook deze.”.

Eind vorig jaar sprak Gouwe IJssel Nieuws al met fractievoorzitter Klovert over de hoeve na het indienen van schriftelijke vragen. Toen al was Klovert helder, er moet wat gaan gebeuren. “Dit is helaas nooit verder gekomen dan het opnieuw afdekken van het pand met zeilen en het dichttimmeren van kapotte ramen en deuren. Dit ‘om de goede verstandhouding met de eigenaar’ niet op het spel te zetten, zoals het College verklaarde in de beantwoording van onze vragen begin dit jaar“, is terug te lezen in het persbericht van D66 in Zuidplas.  

Wethouder Hordijk vertelde afgelopen week voor de camera van Gouwe IJssel Nieuws dat de zeilen en het dichttimmeren niet het grootste probleem zijn voor de hoeve “Laat dit nu het minste probleem zijn, het probleem zit hem niet in het dak maar in de fundering. Het gebouw is in en in slecht. Gek genoeg komt het probleem niet door het dakje of door het inregenen, maar het probleem komt door de droogte. Door de verdroging in het land en in ons gebied is de fundering aangetast”. Hij was het wel eens dat het Rijksmonument staat te verpieteren.

De aangetaste fundering is zo erg dat volgens Hordijk het dak te veel drukt op de fundering en deze weggehaald moet worden. De wethouder vertelde dat het er op gericht wordt om het rijksmonument te behouden, “maar het wordt wel steeds lastiger”. Volgens Hordijk is hij in gesprek met de eigenaar en met erfgoedvereniging Heemschut en er wordt een plan gemaakt hoe nu verder. Zie hieronder het hele interview :

Advertentie