-->
8.5 C
New York
woensdag 5 oktober 2022

Duurzaamheidsplatform Zuidplas vraagt meer aandacht voor houtstook

De gemeenteraad van Zuidplas bespreekt dinsdag 29 september het Schone Lucht Akkoord
(SLA). Er wordt een motie in stemming gebracht om het College van B&W aan te moedigen
meer actie te ondernemen.

Sinds de ondertekening in januari is voor nog maar 1 van de 12 houtstook maatregelen beleid aangekondigd. Inwoners kunnen inspreken bij het debat. Het doel van het SLA is binnen 10 jaar de gezondheidsschade door slechte luchtkwaliteit met 50% te verminderen. Luchtvervuiling door houtstook veroorzaakt 9% van de gezondheidsschade.

Het verbieden van houtstook is niet een van de maatregelen omdat daar onvoldoende politiek draagvlak voor is. Voorbeelden van maatregelen zijn betere voorlichting, het doorgeven van het RIVM-stookalert en vanwege de energietransitie wijzen op de gezondheidsrisico’s van houtstook.

Het Duurzaamheidsplatform Zuidplas heeft namens inwoners, die zelf fijnstof meten en last van houtstook hebben, het College van B&W geadviseerd in te zetten op voorlichting en buurtoverleg. Het College heeft laten weten aan de slag te gaan met een regionale pilot voor een houtstook vrije nieuwbouwwijk in het middengebied.

Advertentie