8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Zuidplas schrapt meer dan halve lijst monumentale en waardevolle bomen

De gemeente Zuidplas heeft de lijst met monumentale en waardevolle bomen meer dan gehalveerd. Waar er op de oude lijst uit 2013 nog 932 bomen stonden zijn er nu nog maar 395 bomen over.

De grote afname van het aantal bomen zou komen doordat veel geschrapte bomen nu worden aangeduid als “Structuurboom”. Dit is een nieuwe term die in het bomenbeleidsplan van 2017 is ingevoerd. Groot verschil is wel dat een structuurboom zonder vergunning gekapt kan worden terwijl dit niet kan met bomen die op de lijst met waardevolle bomen staan. Op de beschermde lijst staan 243 bomen die van particulieren zijn. De overige 138 zijn van de gemeente.

Door deze nieuwe manier van werken zijn vooral gemeentelijke bomen hun beschermde status kwijt. Opvallend is dat de gemeente nu bij lange na niet meer voldoet aan het beleidsdoel uit het bomenbeleidsplan. Volgens dit plan zou ongeveer vijf procent van de bomen waardevol of monumentaal moeten zijn. Letterlijk staat er in het vastgestelde plan: “Voor waardevolle bomen is de ambitie om de huidige 5 procent van het bomenareaal als zodanig te behouden.” De gemeente heeft zelf ongeveer 20.000 bomen. Om aan het beleidsplan te voldoen moeten er dus zo’n 1.000 gemeentelijke bomen op de lijst staan. Als de lijst blijft zoals die nu is zit de gemeente dus zo’n 85 procent bij haar eigen doel vandaan.

Het vaststellen van de lijst is een bevoegdheid van het College van B&W. De gemeenteraad mag er nog wel iets van vinden maar volgens de huidige regels kan het College dit naast zich neer leggen. Het onderwerp staat woensdag 30 september op de agenda van de gemeenteraad.

De nieuwe lijst is in te zien in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Zuidplas via deze link.

Advertentie