8.5 C
New York
zondag 1 november 2020

Zuidplas toont sluitende begroting als gemeenteraad instemt met herstelplan

De gemeente Zuidplas kan alleen een sluitende begroting tonen als er ook gebruik wordt gemaakt van het herstelplan. Tijdens een persgesprek benadrukte wethouder de Haas dat het de enige manier is om niet onder controle van de provincie te komen.

Zonder het herstelplan komt Zuidplas voor 2021 op een tekort van bijna 5 miljoen euro. Zoals al bleek bij de zomernota is er een groot tekort op de jeugdhulp en WMO door meer taken maar minder geld van de overheid. Zuidplas doet al een tijd mee aan een lobby en daar is men nog steeds mee bezig, toch kan men daar niet op wachten en gaat men met een herstelplan werken. De provincie maakte afgelopen week bekend dat 1 op de 4 gemeenten geen sluitende begroting kan opleveren over 2021.

Maar na 2021 is het beeld veel minder rooskleurig. Zo loopt het eigen vermogen terug van 44 naar 37 miljoen euro en lopen de vaste schulden op van 134 naar 139 miljoen. Dit wordt vooral getoond in de netto schuldquote die van 125,6 naar 142,1% stijgt. Boven de 130% procent wordt dit volgens de VNG gezien als onhoudbaar voor de toekomst en zijn ombuigingen, een ander woord voor bezuinigingen, niet te voorkomen.

Wethouder de Haas benadrukte zijn zorg over de toekomst en weet dat dienstverlening minder kan gaan worden en voorzieningen gesloten kunnen gaan worden maar hoopt op ingrijpen van de overheid. Indien de begroting niet sluitend is, komt de gemeente onder toezicht te staan van de provincie, een artikel 12 gemeente. Dan moet elke begroting en andere uitgave eerst door de provincie worden goedgekeurd.

In het herstelplan is een stelpost van de groei en prijs van jeugdhulp de grote redder, deze voorlopige schatting in de eerdere begroting wordt geschrapt zonder dat er minder zorg verleend wordt. De kapitaallasten (rente op investeringen van de gemeente) komen in een aparte pot te staan en voorgesteld wordt om 4,4 miljoen te storten vanuit de algemene reserve, het spaarvarken van Zuidplas.

De gemeenteraad mag kiezen of ze ook nog een bedrag van 1 miljoen willen besparen door minder en andere indicatie van jeugdhulp en inzet van minder beschikkingen voor zorg door de huisarts of jeugdarts. De toeristenbelasting wordt verhoogd net als de bouwleges en subsidies krijgen geen index verhoging voor 2020. De lokale woonlasten stijgen met de inflatiecorrectie maar door stijging van de afvalstoffenheffing zal het iets duurder worden voor inwoners van sociale huurwoningen.

Maar ondanks de donkere wolken en onzekerheid over de begroting blijft Zuidplas wel doorgaan met een aantal nieuwe plannen. Tijdens het persgesprek waren alle wethouders wel vol van de toekomst. Deze toekomst is ook onzeker door corona maar behalve kosten die voortkomen uit afval of groen is veel nog niet voorspelbaar. Hiervoor wordt nu vooral een risico ingeschat omdat zowel kosten als tegemoetkomingen van het rijk nog onduidelijk zijn.

Zuidplas gaat door met de sport en accomodatievisie en de ambities op het gebied van integrale onderhuisvesting met thuisnabijonderwijs op de nieuwe permanente school in Zevenhuizen. Hier zal ook jeugdhulp worden verleend en pas verder zorg opgeschaald worden als het nodig is. De gemeente blijft ook inzetten op de duurzaamheidsvisie en investeert dan door.

Zorgen bij wethouder Schuurman omdat niet bekend is hoeveel mensen, die nu een WW uitkering hebben door de coronacrisis, door gaan stromen naar een bijstandsuitkering, dat is nu nog niet in te schatten. Bij het opnieuw vaststellen van de beheersvisie wordt niet alleen gekeken naar de technische staat van straat of park maar tevens naar bijvoorbeeld duurzaamheid en kunnen werkzaamheden soms voor of naar achter worden geschoven.

Wethouder Hordijk vertelde dat hij zich niet hoeft te vervelen en keek uit naar de diverse projecten op gebied van bouwen. Hij kon melden dat er weer zicht is op de ontwikkeling van de Geertuidahoeve in Nieuwerkerk en dat er een ontwikkelaar is voor het braakliggende stukje grond bij de entree van Moerkapelle. Hordijk was zorgelijk over Vestia en benadrukte dat er nog verschil zit tussen de prijs die Vestia wil en moet krijgen en wat de overnamekndidaten hebben geboden. Dit onderwerp gaat hem aan het hart en hoopt met steun van de provincie en rijk dat ze we uit gaan komen ter behoud van sociale huurwoningen.

Veel ambities voor het college maar ook zorgen en de gemeenteraad mag zich gaan buigen over de begroting op 10 november in een marathonzitting die zal starten om 14:00 uur.

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
542VolgersVolg