8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

D66 wil veel sneller resultaat onderzoek naar Geertruidahoeve

De fractie van D66 in de gemeenteraad van Zuidplas veel sneller resultaat naar het haalbaarheidsonderzoek van herontwikkeling van het rijksmonument Geertruidahoeve in Nieuwerkerk aan den IJssel. De fractie heeft na de informatienota van wethouder Hordijk schriftelijke vragen gesteld.

Fractievoorzitter Frans Klovert stelt in zijn inleiding “De D66 fractie vraagt, samen met o.a. de Erfgoedvereniging Heemschut nu al maanden om actie als het gaat om het behoud van het rijksmonument de Geertruidahoeve.  Onze fractie heeft hier al meermaals schriftelijke vragen gesteld. We zijn dan ook blij dat er nu eindelijk weer wat beweging in dit dossier lijkt te komen”.

Klovert noemde de tijd voor het onderzoek eerder al teleurstellend en steekt deze teleurstelling en gebrek aan wilskracht ook niet onder stoelen of banken : “Onze fractie is echter verbaasd dat lopende de gesprekken het handhavingsverzoek is ingetrokken en dat de eigenaar de ruimte gekregen om de komende 20 WEKEN een haalbaarheidsonderzoek te doen. Gezien de huidige staat van de Geertruidahoeve vindt onze fractie deze termijn veel te lang. Het moet toch mogelijk zijn, als de wil tenminste aanwezig is, om dit veel sneller te doen!

De onderstaande schriftelijke vragen zijn ingediend door de partij welke door het college van B&W binnen 30 dagen moeten worden voorzien van een antwoord.

1. De verantwoordelijkheid van de gemeente
In de toelichting van de informatienota geeft u expliciet aan dat de gemeente samen met de eigenaar de hoeve dient te herstellen, Dit roept bij onze fractie de volgende vragen op:
a) Bent u van mening dat restauratie dus nog steeds (technisch) mogelijk is ?
b) Hoe gaat College die genoemde verantwoordelijkheid invullen?
(Welke kosten zijn er gemoeid met die invulling? Wie betaalt die kosten?  Hoe is de taakverdeling en welke taken neemt de gemeente daarbij voor haar rekening?

2. Termijn voor het haalbaarheidsonderzoek
a) Waarom is de termijn gekozen van “ongeveer” 20 weken (en niet korter – of langer…)?
b) Is er een mogelijkheid om deze termijn te versnellen?

3. Inzet van de provinciaal aanjager Agrarisch Erfgoed
a) Blijft de gemeente gebruik maken van de diensten van de provinciaal aanjager agrarisch erfgoed, ook als de Provincie de inzet erfgoedaanjagers stopt?

Advertentie