8.5 C
New York
woensdag 12 mei 2021

Najaarsnota : verwacht tekort 2020 met bijna half miljoen teruggebracht

De Najaarsnota 2020 zal op dinsdag 10 november worden behandeld door de gemeenteraad en is een opsomming van de verschillen tussen de zomernota en de jaarrekening. Met alle voorzichtigheid wordt het verwachte tekort van 2020 van 2.622.000 teruggebracht naar 2.183.000 euro.

De grootste financiële meevallers zijn kapitaallasten (afschrijvingskosten en rentelasten) van projecten en een greep uit de spaarpot voor de coronakosten. Bij de WMO is de inschatting veel hoger geweest van de Hulpmiddelen dan dat daadwerkelijk is gebruikt en daarvoor komt er 100.000 euro vrij.

De grootste kostenposten voor de openbare ruimte, waar geen budget voor was, zijn:

 • De reconstructie Oude Dorp kost € 200.000 duurder door onvoorziene conflicten met kabels en leidingen die niet naar voren kwamen uit proefsleuven. Door aanvullende participatie en heroverwegingen is de scope van het project groter geworden.
 • De boekhouding rond de MOOR (Meldingen Opbrekingen Openbare Ruimte) gelden zijn niet goed gegaan en daarom komt er een correctie van € 162.000
 • Het aantal meldingen over bestratingen met 20% is gestegen en om deze meldingen op te lossen is er € 125.000 nodig.
 • Naast het reguliere bomen onderhoud budget is er een bedrag van € 100.000 voor actie als een boom met een van de heersende boomziekten is getroffen en gerooid moet gaan worden.
 • Na het milieu- en funderingsonderzoek van de rijweg aan de Groenendijk is gebleken dat de conditie hiervan slechter is dan gedacht. De details zijn in een geheime nota naar de raad gestuurd maar per direct moet rekening gehouden worden met € 100.000 kosten voor afschrijving en rente per jaar.
 • Na de raadsvergadering over het snelfietspad F20 kreeg de wethouder opdracht om een alternatief voor het snelfietspad en voor verkeersafhandeling op de ’s Gravenweg te laten onderzoeken. Schuurman liet in het persgesprek weten dat hij ook een inpassingsonderzoek over de west en oostringdijk in Moordrecht meeneemt in de onderzoeken, totaal € 55.000
 • Als gevolg van vandalisme zijn voor € 30.000 aan extra kosten gemaakt voor de reparatie van speeltoestellen.

De gemeente krijgt niet alle gemaakte kosten voor corona terug en daarom is er voor gekozen om het totaalbedrag van € 362.000 uit het reserve (de gemeentelijke spaarpot) te halen. De grootste kostenpost van met € 200.000 voor de afvalverwerking zoals extra personele inzet bij het afvalbrengstation, extra personele inzet bij de inzameling, meerkosten door extra afvalverwerkingskosten vanwege vele thuiswerken en de kosten voor de tijdelijke vervanging vrijwilligers papierinzameling door professionals. Deze kosten voor afval worden niet uit de afvalreserve waardoor ook de afvalstoffenheffing niet zal stijgen door deze kosten maar alleen door de reguliere kosten. De bedrijfsvoering (€137.000) en extra kosten Groen (€25.000) worden ook uit de reserve gehaald.

Naast corona en openbare werken zijn er ook nog een paar opvallende kostenposten zoals

 • In de najaarsnota wordt €26.000 opgenomen voor het onderzoek naar de seksvideos van afgelopen zomer
 • Onderzoeken voor de Sport- en accomodatiesvisie in Zuidplas kosten €75.000 extra, dit is door de gemeenteraad een paar weken geleden al goedgekeurd.
 • Extra subsidie in 2020 voor de Sportstichting Zuidplas van €25.000
 • Verhoging de subsidie aan de bibliotheek voor Voorleesexpress en vrijwilligers met €84.000 euro maar kostenneutraal want verrekend met onderwijsachterstand beleid
 • Er was €55.000 nodig voor extra betalingen van planschade. Planschade wordt uitgekeerd als een ander nadeel heeft van een plan van de gemeente.
 • Lagere ontvangst voor verkoop van de Sjaloomlocatie in Moordrecht kost €178.000

De grootste meevallers zaten vaak in uitstel van plannen. Voorbeeld is het vervangen van velden van voetbalverenigingen worden uitgesteld maar wel waren gepland staan deze kapitaallasten al in de boeken voor 2020. Als dit pas in 2021 afgeschreven wordt schuift dit door naar een volgend jaar en komt er “geld vrij” in 2020. Deze meevallers zijn echter uitstel en komen in de begroting weer terug.

De reserve van Zuidplas is door het tekort en de coronakosten behoorlijk aan het inslinken maar er is nog voldoende om grotere klappen op te kunnen vangen. De uitkomst van wijzigingen die langer doorlopen, komen terug in de programma begroting.

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg