8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Onderzoek naar drie sporen voor snelfietsroute Rotterdam-Gouda door Zuidplas, kosten 55.000 €

De gemeente Zuidplas gaat onderzoek doen langs drie sporen voor een route voor het (snel)fietstracé Rotterdam-Gouda over het grondgebied van Zuidplas. Dit gebeurt naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad over dit onderwerp, afgelopen september.

Samen met de betrokkenen komt er een ontwerp voor het verkeersveiliger maken van de Oost- en West Ringdijk in Moordrecht en de ’s Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. Als tweede spoor onderzoekt de gemeente een fietstracé ten noorden van Moordrecht als mogelijke snelfietsroute. Ten derde komt er een nieuwe stand van zaken rond de zogeheten ambitieroute van Rotterdam naar Gouda. Volgens de najaarsnota kosten de onderzoeken €55.000.

De gemeenteraad van Zuidplas heeft in september gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders een nieuw onderzoeksvoorstel te maken voor het (snel)fietstracé van Rotterdam naar Gouda via Moordrecht. Er waren veel zorgen bij omwonenden over een eerder plan. Bijna 900 handtekeningen van inwoners van Moordrecht zijn vervolgens aan de wethouder Verkeer en Vervoer overhandigd om deze zorgen kenbaar te maken.

Met deze nieuwe onderzoeksopzet voldoet het college aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad. In de opzet is op verschillende manieren rekening gehouden met de vraag omwonenden en andere gebruikers van de verschillende routes te betrekken bij het onderzoek. Ook de gemeenteraad krijgt een rol bij deze participatie. Het college heeft oog voor de zorgen en de belangen van de omwonenden.

De gemeenteraad was overigens erg kritisch tijdens de behandeling van de Najaarsnota over dit onderwerp, diverse partijen zijn van mening dat een onderzoek naar de Oost en Westringdijk niet meer nodig was omdat voor de raadsleden dit tracé niet geschikt achten.

Op de achtergrond van het nieuwe onderzoek speelt de vaststelling van het college dat het fietsverkeer hoe dan ook toe gaat nemen in de komende jaren. Op basis van onderzoek van de Provincie Zuid-Holland én door de aanleg van de fietsroute in de buurgemeenten komen er meer fietsers tussen de dorpen en op de route van Rotterdam naar Gouda (en vice versa). Het college wil daarom zowel het comfortabel en verkeersveilig fietsen tussen de dorpen als het sneller fietsen over een langere afstand mogelijk maken. De belangrijkste opgave is: hoe zorgen we ervoor dat fietsen verkeersveilig is voor alle verkeersdeelnemers en voor de omwonenden?

In het onderzoek, dat circa een half jaar zal duren, gaat de gemeente kijken naar het beter en veiliger benutten van de bestaande wegen en (fiets)paden. Het aanleggen van nieuwe (fiets)routes is daarbij eveneens in beeld.

De gemeenteraad is met een brief geïnformeerd over het onderzoeksplan.

Advertentie