8.5 C
New York
maandag 18 januari 2021

Tevredenheid regio over toezeggingen Rijk voor verbeteren bereikbaarheid

Regio Midden-Holland is tevreden over de besluiten van Minister Cora van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van vorige week om de bereikbaarheid te verbeteren.

Tijdens het halfjaarlijks Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) zijn concrete toezeggingen gedaan over onder andere doorstroming van verkeer op de A12, verbinding tussen N11 en A12 (de Bodegravenboog) en de verbreding van de A20 tussen Gouda en Nieuwerkerk naar twee keer drie rijstroken.

Inge Nieuwenhuizen, wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk en regionaal voorzitter bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer in Midden-Holland: “Er liggen in onze regio nog veel uitdagingen om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren. De A12 en A20 zijn daarbij het meest in het oog springend, omdat deze ons gebied dwars doorkruisen en bepalend zijn voor de bereikbaarheid van de regio. De regiogemeenten trekken samen op met de Provincie om hierin verbetering te bereiken. Wij constateren dan ook met tevredenheid dat mede dankzij deze goede samenwerking aan de BO MIRT tafel vooruitgang is geboekt op deze projecten.”

De besluiten zijn genomen in het bestuurlijk overleg MIRT waarin de financiële investeringen in ruimtelijke projecten en programma’s worden besproken. De investeringen in Verkeer en Vervoer moeten de huidige knelpunten oplossen en moeten tegelijkertijd verdere ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken. Het Rijk trekt hierin samen op met de regio’s, in ons geval betreft het regio Zuidwest Nederland.

A12 Gouda-Utrecht

In het BO MIRT van vorig jaar was al geconstateerd dat extra bereikbaarheidsmaatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de A12 en de toegangswegen niet vastlopen. Het afgelopen jaar heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden. De minister gaf op 26 november aan het belang te zien van goede doorstroming van het verkeer op de verbinding tussen de N11 en de A12 richting Gouda. Deze directe verbinding tussen N11 en A12, de Bodegravenboog, moet onder andere een einde maken aan de dagelijkse lange files op en voor de afrit van de N11 bij de Goudsestraatweg. De betrokken partijen hebben een aantal varianten vastgesteld, waarvan de verbreding van de A12 inclusief Bodegravenboog nu de bestuurlijke voorkeur geniet. Er wordt naar gestreefd om eind 2021 een definitieve startbeslissing te nemen voor een MIRT-verkenning naar capaciteitsuitbreiding van de A12 in de richting van Gouda. Voor het nemen van die startbeslissing is meer onderzoek nodig om een betrouwbare inschatting van de kosten te kunnen maken. Ondertussen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van maatregelen voor de korte termijn. Hierover wordt in april 2021 een besluit genomen.

Verbreding A20

Ook in de verbreding van de A20 tussen Gouda en Nieuwerkerk naar twee keer drie rijstroken is vooruitgang geboekt. Een ingenieursbureau moest onderzoeken uitvoeren naar een goede inpassing van de bredere A20 in de omgeving, zo werd in maart aangekondigd. Die onderzoeken moeten leiden tot adviezen waarmee de aannemer aan de slag moet. In oktober werd duidelijk dat het Rijkswaterstaat nog niet is gelukt een ingenieursbureau vast te leggen voor het project. De minister is het met de betrokken partijen eens dat dat het project nu niet op de plank mag blijven liggen, maar voortvarend ter hand moet worden genomen. Dat maakt de ontstane vertraging niet ongedaan, maar afgesproken is ‘op korte termijn’ al maatregelen te nemen om de overlast voor het verkeer aan te pakken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ruimte op de weg, maar ook bijvoorbeeld naar alternatieven voor de auto zoals betere fietsvoorzieningen en openbaar vervoer.

Hoogwaardig openbaar vervoer tussen Leiden-Utrecht

Tussen Leiden en Utrecht kan naar verwachting in december 2021 in de spits 4 keer per uur een trein rijden. Er wordt nu verkend of ook buiten de spits de treinen 4 keer per uur kunnen rijden. Daarbij wordt ook gekeken naar inpassing van een nieuw station Hazerswoude-Rijndijk.


Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg