8.5 C
New York
maandag 22 april 2024

Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas breidt haar werkgebieduit met Waddinxveen

Toen het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas kennis nam van het
voorgenomen opheffen van het Platform Gehandicapten Waddinxveen was het bestuur van mening dat het goede werk in Waddinxveen dient te worden voortgezet.

Daarom zal het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas met ingang van 1
januari 2021 haar werkgebied uitbreiden met Waddinxveen. Om de belangenbehartiging van mensen met een handicap of chronische ziekte in Waddinxveen voort te zetten zal het PGCZ haar werkzaamheden en activiteiten ook daar gaan uitvoeren. De activiteiten bestaan onder andere uit belangenbehartiging, informatievoorziening en het creëren van bewustwording.

Het PGCZ behartigt de belangen van mensen met een beperking zowel individueel als
collectief door het creëren van bewustwording bij, en samenwerking en overleg met, de
gemeente en belanghebbende organisaties en instanties. Informatievoorziening vindt plaats op de website www.pgczuidplas.nl en via Facebook, Twitter en Instagram.

Het PGCZ brengt vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. Geïnteresseerden kunnen zich via de website, kosteloos en vrijblijvend, aanmelden als vriend van de stichting. Daarnaast organiseert het PGCZ regelmatig themabijeenkomsten met relevante onderwerpen voor mensen met een beperking en de mensen om hen heen.

Ook het, in Waddinxveen reeds bekende, Gehandicapten Informatie Project Scholen, wordt door het PGCZ aangeboden. Het PGCZ is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden. Heeft u interesse om u, met het PGCZ, in te zetten voor een inclusieve samenleving? Dan komt het bestuur graag met u in contact. Alle contactgegevens van het PGCZ vind u op www.pgczuidplas.nl.

Advertentie