8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken maakt zich zorgen over versobering Huishoudelijk Hulp Toelage


Het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken (PGCZ) maakt zich zorgen
over de versobering van de Huishoudelijk Hulp  Toelage (HHT) door de gemeente
Zuidplas.  Deze is per 2021 aangepast maar niet gecommuniceerd naar de
ontvangers.

Volgens voorzitter Danny Rombouts is de toelage aangepast van 1 voucher per ontvanger naar 1 voucher per adres. “Veel mantelzorgers maken gebruik van deze
regeling. Hen wordt nu geadviseerd een WMO indicatie aan te vragen maar daar zullen
veel mantelzorgers pas voor in aanmerking komen als zij al overbelast zijn
” aldus Rombouts.

Dit soort grote aanpassingen horen netjes gecommuniceerd te worden door Zuidplas

Danny Rombouts / voorzitter PGCZ

Zijn organisatie is nu bezig om een inventarisatie te maken van de problemen die deze maatregel bij de ontvangers veroorzaakt. Hiervoor heeft het PGCZ een meldpunt opengesteld om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in het probleem. De gemeente stuurt ook niet automatisch de aanvraagformulieren toe waardoor cliënten mogelijk per 1-1-2021 zonder zorg kunnen komen te zitten. “Wij hebben hier grote problemen mee en zullen dit oppakken. Wij komen graag in contact met iedereen die hierdoor gedupeerd raakt. We zullen een collectief bezwaar ook overwegen” aldus Rombouts.

De grootste verbazing bij Rombouts is dat de gemeente hier niet actief over heeft gecommuniceerd. Pas nadat hij contact opnam met de gemeente werd hem dit verteld. “Dit soort grote aanpassingen horen netjes gecommuniceerd te worden door Zuidplas.”
Via de website en social media informeert het PGCZ over deze kwestie. Meldingen kunnen per email worden gedaan via info@pgczuidplas.nl.

Advertentie